Terrasvergunning aanvragen

Wilt u een terras plaatsen of wijzigen bij uw horecabedrijf? Dan hebt u in veel gevallen een terrasvergunning nodig.

Het terras moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals:  

  • een terras mag geopend zijn gedurende de openingstijden van het horecabedrijf, maar moet in ieder geval gesloten zijn tussen 01.00 uur 09.00 uur. In juli en augustus mag het terras op vrijdag en zaterdag tot 01.30 uur geopend zijn.
  • bevestiging van parasolvoeten in de ondergrond is alleen met toestemming van de gemeente Zwolle toegestaan.
  • terrasverwarming is toegestaan als dit geen hinder of overlast veroorzaakt.
  • terrasschermen mogen gedurende de openingstijden van het terras worden geplaatst en moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Nadere regels voor terrassen

Ook bij een wijziging van de grootte van het terras moet een vergunning worden aangevraagd. En, als u over een drank- en horecavergunning beschikt, dan moet deze vergunning ook worden gewijzigd, omdat het terras als lokaliteit op de drank- en horecavergunning staat vermeld. 

U kunt de terrasvergunning aanvragen bij de afdeling Fysieke Leefomgeving.

Belangrijk is dat de vergunning wordt aangevraagd door de persoon die ook de vergunning voor het horecabedrijf heeft aangevraagd.

Bij de aanvraag moet een duidelijke tekening op  een schaal van 1:500 worden meegestuurd van de locatie van het terras. 

De aanvraag kunt u digitaal indienen met onderstaande link.

Digitale aanvraag terrasvergunning

U kunt de aanvraag ook schriftelijk indienen via onderstaand formulier.

aanvraagformulier-terras-web.pdf

U kunt het formulier met een situatietekening e-mailen via het contactformulier of per post verzenden naar de gemeente Zwolle, t.a.v. de afdeling Fysieke Leefomgeving, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

Binnen 8 weken kunt u een besluit op uw aanvraag verwachten.

Als u vragen heeft over deze vergunning, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Als u een vergunning voor een terras aanvraagt, bent u verplicht leges te betalen. Dit staat los van de vraag of de vergunning verleend of geweigerd wordt. Ook wanneer de vergunning geweigerd wordt, moet u dus leges betalen.

De hoogte van de leges kunt u terugvinden in de tabel Leges vergunningen en verordeningen.

Voor het gebruiken van de openbare ruimte bent u precario verschuldigd. Zie daarvoor het product Precariobelasting.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en plaatselijk beleid

Plaatselijke verordening:
Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Plaatselijke beleidsregels en de terrassenkaart voor de binnenstad:
Besluit nadere regels terrassen gemeente Zwolle 2018