Bodemverontreiniging en bodemsanering bedrijven

Bodemverontreiniging en bodemsanering in Zwolle moet u melden bij de gemeente Zwolle. Verontreiniging van waterbodems moet u melden bij de provincie Overijssel.

Op het meldingsformulier voor bodemverontreiniging geeft u aan welk onderzoek er is gedaan en welke maatregelen kunnen worden getroffen om de bodemverontreiniging te saneren.

Een procedure voor een bodemsanering is voor een saneerder vaak een langdurige en kostbare kwestie. Dat geldt niet voor kleinschalige saneringen. Voor eenvoudige saneringen is alleen een melding volgens het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) nodig. Het BUS is een landelijke uniforme regeling voor eenvoudige, gelijksoortige saneringen die in korte tijd afgerond kunnen worden.

Webpagina's bijlagen, externe sites voor extra informatie:
Rijksoverheid: Bodem en ondergrond
Rijksoverheid: Aanpak bodemverontreiniging

Meer informatie

  • Neem voor vragen over de procedures contact op met de vakgroep Bodem van Omgevingsdienst IJsselland via bodem@odijsselland.nl of via tel.nr. 088 525 10 50.
  • Neem voor vragen over bodemtechnische aspecten en bedrijvenregeling contact op Arne Soels (a.soels@zwolle.nl) of Reinder Slager (r.slager@zwolle.nl).

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Verordening Bodemsanering Zwolle

Wetgeving:
wetten.overheid.nl