Bodemverontreiniging en bodemsanering bedrijven

Bodemverontreiniging en bodemsanering in Zwolle moet u melden bij de gemeente Zwolle. Verontreiniging van waterbodems moet u melden bij de provincie Overijssel. Op het meldingsformulier voor bodemverontreiniging geeft u aan welk onderzoek er is gedaan en welke maatregelen kunnen worden getroffen om de bodemverontreiniging te saneren.

Een procedure voor een bodemsanering is voor een saneerder vaak een langdurige en kostbare kwestie. Dat geldt niet voor kleinschalige saneringen. Voor eenvoudige saneringen is alleen een melding volgens het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) nodig. Het BUS is een landelijke uniforme regeling voor eenvoudige, gelijksoortige saneringen die in korte tijd afgerond kunnen worden.