Markten, wegsleepregeling

Staat uw auto geparkeerd op een marktterrein en verplaatst u hem niet op tijd? Dan wordt de auto voor aanvang van de markt weggesleept.

Weggesleept, en nu?

Als uw voertuig is weggesleept, dan kunt u voor meer informatie bellen met de marktmeester. Die is bereikbaar op telefoonnummer 06-51987088 of 06-20412381.

Autoberging

U kunt ook contact opnemen met Wolves Autoberging. Via telefoonnummer 054-657 18 01. 

Brief

Nadat het voertuig is weggesleept ontvangt u hierover een brief van de gemeente.

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

U kunt uw auto terugkrijgen na betaling van de kosten voor het wegslepen en bewaren van uw motorvoertuig. Het tarief hiervoor wordt jaarlijks aangepast volgens de Wegsleepverordening gemeente Zwolle 2004

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen:
Wegsleepverordening

Wetgeving:
wetten.overheid.nl