Markten, wegsleepregeling

Staat uw auto geparkeerd op een marktterrein en verplaatst u hem niet op tijd? Dan wordt de auto voor aanvang van de markt weggesleept.

Is uw voertuig weggesleept, dan kunt u hierover informatie krijgen via telefoonnummer (038) 460 38 88. Nadat het voertuig is weggesleept ontvangt u hierover een brief van de gemeente.

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

U kunt uw auto terugkrijgen na betaling van de kosten voor het wegslepen en bewaren van uw motorvoertuig. Het tarief hiervoor wordt jaarlijks aangepast volgens de Wegsleepverordening gemeente Zwolle 2004

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen:
Wegsleepverordening

Wetgeving:
wetten.overheid.nl