Parkeerabonnement voor bewoners en bedrijven

Met een parkeerabonnement kunt u parkeren op bepaalde parkeerlocaties in Zwolle.

Het abonnement kan worden aangevraagd door:

1.    Bewoners en bedrijven in het vergunninghoudersgebied.

Aanvrager moet wonen of werken binnen het vergunninghoudergebied en er moet nog voldoende ruimte vrij zijn om abonnementen te verstrekken.

U kunt de aanvraag schriftelijk indienen met het aanvraagformulier.

aanvraagformulier parkeervergunning V.pdf

Voor de kosten van dit product, zie:

Leges parkeertarieven

Automatische betaling

Vraagt u een parkeerabonnement aan?

Dan kunt u kiezen voor automatische betaling. Uw abonnement gaat meteen in en wordt elk jaar automatisch verlengd. In november ontvangt u een factuur en wordt de betaling afgeschreven.

U kunt dit aangeven via zwolle.nl/parkeerloket

Als u niet automatisch betaalt, moet u elk jaar zelf zorgen voor betaling.

Voorschriften

Zwolle streeft naar een goede balans tussen de verschillende voorzieningen voor haar bewoners in de wijken. Onderdeel hiervan zijn parkeerfaciliteiten.

Om het parkeren te regelen zijn er voorschriften verbonden aan een parkeervergunning en parkeerabonnement.

U kunt ze vinden op zwolle.nl/parkeervoorschrift

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en plaatselijk beleid.

Wetgeving:
wetten.overheid.nl

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.