Parkeerabonnement woon-werkverkeer

Met een parkeerabonnement kunt u parkeren op bepaalde parkeerlocaties in Zwolle.

De volgende personen komen in aanmerking voor een parkeerabonnement:

Medewerkers van bedrijven in:

  • sector 1 tot en met 13; als zij niet met een ander vervoermiddel dan een motorvoertuig kunnen reizen.

Hierbij wordt ook rekening gehouden met een goede openbaar vervoervoorziening (de reistijd per openbaar vervoer is minder dan twee maal de reistijd per auto, de frequentie van het openbaar vervoer is minimaal een keer per uur en op het tijdstip dat de werktijd in het algemeen aanvangt en/of eindigt, is er aanbod van openbaar vervoer).

Een aantal parkeerlocaties is te bereiken via slagbomen. U ontvangt hiervoor een parkeerpas of parkeerdruppel.

Medewerkers van bedrijven gevestigd in het vergunninghoudersgebied kunnen de aanvraag schriftelijk indienen met het aanvraagformulier.

aanvraagformulier parkeerabonnement C.pdf

Lease- of huurauto

Als het motorvoertuig een lease- of huurauto is van een erkend autoverhuurbedrijf is, moet u een kopie van het lease- of huurcontract bij de aanvraag toevoegen.

Heeft u een auto van uw werkgever, dan moet ook een werkgeversverklaring worden bijgevoegd. Hieruit moet blijken dat de aanvrager houder is van het motorvoertuig. Het abonnement wordt verleend als aan alle criteria is voldaan.

Voor bedrijven geldt dat zij ingeschreven moeten staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Voor de kosten van dit product, zie:

Leges parkeertarieven

Automatische betaling

Vraagt u een parkeerabonnement aan?

Dan kunt u kiezen voor automatische betaling. Uw abonnement gaat meteen in en wordt elk jaar automatisch verlengd. In november ontvangt u een factuur en wordt de betaling afgeschreven.

U kunt dit aangeven via zwolle.nl/parkeerloket

Als u niet automatisch betaalt, moet u elk jaar zelf zorgen voor betaling.

Voorschriften

Zwolle streeft naar een goede balans tussen de verschillende voorzieningen voor haar bewoners in de wijken. Onderdeel hiervan zijn parkeerfaciliteiten.

Om het parkeren te regelen zijn er voorschriften verbonden aan een parkeervergunning en parkeerabonnement.

U kunt ze vinden op zwolle.nl/parkeervoorschrift

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en plaatselijk beleid.

Wetgeving:
wetten.overheid.nl

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.