Parkeervergunning bedrijven onderhoud en storingen

Voor storing-, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden in Zwolle kunt u een parkeervergunning aanvragen.

U moet wel houder zijn van een motorvoertuig en de werkzaamheden verrichten in een gebied met parkeerapparatuur- en/of parkeerplaatsen voor vergunninghouders.

Met een parkeervergunning kunt u parkeren op vergunninghoudersplaatsen en parkeerapparatuurplaatsen binnen de sectoren 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 en 13.

De indeling van de sectoren vindt u op zwolle.nl/parkeervoorschrift

Storing, onderhoud en reparatie

Voor storing-, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden kunt u een vergunning aanvragen via zwolle.nl/parkeerloket

Termijn

De behandeling neemt ongeveer 1 tot 2 weken in beslag.  

Lease- of huurauto

Als het motorvoertuig een lease- of huurauto van een erkend autoverhuurbedrijf is, moet een kopie van het lease- of huurcontract bij de aanvraag worden gevoegd.

Wijzigingen

Als de vergunning is toegekend, kunt u wijzigingen doorgeven via zwolle.nl/parkeerloket (inloggen met EHerkenning).

Bekijk de kosten op Leges parkeertarieven.

Automatische betaling

Vraagt u een vergunning aan?

Dan kunt u kiezen voor automatische betaling. Uw vergunning gaat meteen in en wordt elk jaar automatisch verlengd. In november ontvangt u een factuur en wordt de betaling afgeschreven.

U kunt dit aangeven via zwolle.nl/parkeerloket

Als u niet automatisch betaalt, moet u elk jaar zelf zorgen voor betaling.

Als u vragen heeft over deze vergunning neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Voorschriften

Zwolle streeft naar een goede balans tussen de verschillende voorzieningen voor haar bewoners in de wijken. Onderdeel hiervan zijn parkeerfaciliteiten.

Om het parkeren te regelen zijn er voorschriften verbonden aan een parkeervergunning en parkeerabonnement.

U kunt ze vinden op zwolle.nl/parkeervoorschrift

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en plaatselijk beleid.

Wetgeving:
wetten.overheid.nl