Parkeervergunning bedrijven onderhoud, storingen en reparatie

U kunt een parkeervergunning aanvragen voor werkzaamheden in Zwolle bij/voor:

  • Storing
  • Onderhoud
  • Reparatie

Voorwaarden

Voor deze vergunning moet u aan een paar voorwaarden voldoen:

  • U moet in het bezit zijn van een motorvoertuig
  • U moet de werkzaamheden verrichten in een gebied met parkeerapparatuur- en/of parkeerplaatsen voor vergunninghouders.

Parkeren

Met een parkeervergunning kunt u binnen de sectoren 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 parkeren op:

  • Vergunninghoudersplaatsen
  • Parkeerapparatuurplaatsen

 Sectoren

De indeling van de sectoren vindt u op zwolle.nl/parkeervoorschrift

Storing, onderhoud en reparatie

U kunt de vergunning aanvragen via zwolle.nl/parkeerloket Bij de aanvraag moet u een document aanleveren (uploaden) waaruit blijkt dat uw bedrijf storing, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden uitvoert. Bijvoorbeeld een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Termijn

De behandeling van de aanvraag duurt ongeveer 1 tot 2 weken. Na behandeling ontvangt u schriftelijk bericht.  

Lease- of huurauto

Gaat het om een lease- of huurauto van een erkend autoverhuurbedrijf? Doe dan een kopie van het lease- of huurcontract bij de aanvraag.

Wijzigingen

Als de vergunning is toegekend, kunt u wijzigingen doorgeven via zwolle.nl/parkeerloket (inloggen met E-Herkenning).

Bekijk de kosten op Leges parkeertarieven.

Automatische betaling

In november ontvangt u een bericht over de betaling van het volgende jaar. Dat bedrag wordt dan ook afgeschreven.

Als u vragen heeft over deze vergunning, kijk dan (bij uw eigen gegevens) in uw digitaal parkeerloket.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Voorschriften

Zwolle streeft naar een goede balans tussen de verschillende voorzieningen voor haar bewoners in de wijken. Onderdeel hiervan zijn parkeerfaciliteiten.

Om het parkeren te regelen zijn er voorschriften voor een parkeervergunning en parkeerabonnement.

U kunt ze vinden op zwolle.nl/parkeervoorschrift