Parkeervergunning specifieke beroepen

Voor een aantal specifieke beroepen kunt u een parkeervergunning aanvragen. Specifieke beroepen zijn:

  • Huisarts
  • Verloskundige
  • Kraamverzorger
  • Medewerker thuiszorg.

U moet kunnen aantonen dat u één van deze beroepen in de gemeente Zwolle uitvoert.