Parkeervergunning specifieke beroepen

Voor een aantal specifieke beroepen kunt u een parkeervergunning aanvragen.

Specifiek beroep

Voor een parkeervergunning voor specifieke beroepen komt u in aanmerking als u aantoont als beroepsoefenaar praktiserend te zijn in de gemeente Zwolle als huisarts, verloskundige, kraamverzorger of medewerker thuiszorg.

U moet wel houder zijn van een motorvoertuig en de werkzaamheden verrichten in een gebied met parkeerapparatuur- en/of parkeerplaatsen voor vergunninghouders.

Waar kunt u parkeren?

Met een parkeervergunning kunt u parkeren op vergunninghoudersplaatsen en parkeerapparatuurplaatsen binnen de sectoren 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 en 13.

Indeling van de sectoren vindt u op zwolle.nl/parkeervoorschrift

De parkeervergunning kan worden verleend voor parkeren in de sector waar de specifieke beroepsoefenaar als bewoner of als gevestigd staat ingeschreven of - indien nodig- voor parkeren in de gehele gemeente.

Specifieke beroepen

U kunt een aanvraag doen via dit formulier: aanvraagformulier-d-specifieke-beroepen.pdf

Termijn

De behandeling neemt 1 tot 2 weken in beslag. U ontvangt hierover persoonlijk bericht.

Als de vergunning is toegekend, kunt u wijzigingen doorgeven via zwolle.nl/parkeerloket (inloggen met DigiD).

Lease- of huurauto

Als het motorvoertuig een lease- of huurauto is van een erkend autoverhuurbedrijf is, moet een kopie van het lease- of huurcontract bij de aanvraag worden gevoegd. Als u een auto van uw werkgever heeft, moet u ook een werkgeversverklaring indienen.

Bekijk de kosten op Leges Parkeertarieven

Automatische betaling

Vraagt u een vergunning aan?

Dan kunt u kiezen voor automatische betaling. Uw vergunning gaat meteen in en wordt elk jaar automatisch verlengd. In november ontvangt u een factuur en wordt de betaling afgeschreven.

Als u niet automatisch betaalt, moet u elk jaar zelf zorgen voor betaling.

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Voorschriften

Zwolle streeft naar een goede balans tussen de verschillende voorzieningen voor haar bewoners in de wijken. Onderdeel hiervan zijn parkeerfaciliteiten.

Om het parkeren te regelen zijn er voorschriften verbonden aan een parkeervergunning en parkeerabonnement.

U kunt ze vinden op zwolle.nl/parkeervoorschrift

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en plaatselijk beleid.

Wetgeving:
wetten.overheid.nl