Parkeervergunning specifieke beroepen

Voor een aantal specifieke beroepen kunt u een parkeervergunning aanvragen.

Specifiek beroep

Specifieke beroepen zijn:

  • huisarts
  • verloskundige
  • kraamverzorger
  • medewerker thuiszorg.

Als u aantoont één van deze beroepen in de gemeente Zwolle uit te oefenen, dan kunt u een parkeervergunning voor specifieke beroepen krijgen.

Voorwaarden:

  • U moet houder zijn van een motorvoertuig
  • U moet werken in een gebied met parkeerapparatuur- en/of parkeerplaatsen voor vergunninghouders.

Waar kunt u parkeren?

Met een parkeervergunning kunt u parkeren op

  • vergunninghoudersplaatsen en
  • parkeerapparatuurplaatsen.

Dit geldt binnen de sectoren 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 en 13.

Sectoren

Indeling van de sectoren vindt u op zwolle.nl/parkeervoorschrift

Sector of gehele gemeente

U kunt de parkeervergunning aanvragen voor de sector waarin u woont of waarin uw organisatie gevestigd is. Of, als dat nodig is, voor parkeren in de gehele gemeente.

Aanvraag parkeervergunning specifieke beroepen

U kunt een aanvraag doen via dit formulier: aanvraagformulier-d-specifieke-beroepen.pdf

Termijn

De behandeling neemt 1 tot 2 weken in beslag. U ontvangt hierover persoonlijk bericht.

Als de vergunning is toegekend, kunt u wijzigingen doorgeven via zwolle.nl/parkeerloket (inloggen met DigiD).

Lease- of huurauto

Is uw motorvoertuig een lease- of huurauto van een erkend autoverhuurbedrijf? Dan moet u een kopie van het lease- of huurcontract bij de aanvraag doen. Als u een auto van uw werkgever heeft, moet u ook een werkgeversverklaring indienen.

Bekijk de kosten op Leges Parkeertarieven

Automatische betaling

Bij het aanvragen van een vergunning kunt u kiezen voor automatische betaling. Uw vergunning gaat meteen in en wordt elk jaar automatisch verlengd. In november ontvangt u een factuur en wordt de betaling afgeschreven.

Als u niet automatisch betaalt, moet u elk jaar zelf zorgen voor betaling.

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandel? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Voorschriften

Zwolle streeft naar een goede balans tussen de verschillende voorzieningen voor haar bewoners in de wijken. Onderdeel hiervan zijn parkeerfaciliteiten.

Om het parkeren te regelen zijn er voorschriften verbonden aan een parkeervergunning en parkeerabonnement.

U kunt ze vinden op zwolle.nl/parkeervoorschrift