Parkeervergunning zakelijk gevestigde

Als u een bedrijf/instelling heeft en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel, dan zien wij  als zakelijk belanghebbende.

Staat dit bedrijf in parkeersector 1 of 2? Dan komt u in aanmerking voor een vergunning voor één van de parkeeraccommodaties aan de rand van het centrum.
U moet dan uiteraard wel:

  • een motorvoertuig hebben
  • een leasecontract hebben voor een leaseauto of
  • een contract bij een erkend autoverhuurbedrijf hebben voor een auto op afroep.

Er krijgt geen parkeervergunning als u eigen parkeergelegenheid heeft.

Parkeervergunningen voor zakelijke belanghebbende

  • Bent u apotheker, bloemist, cateraar of heeft u een reproductiebedrijf en/of drukkerij? Staat uw hoofdvestiging in sector 1 of 2 en bezorgt u uw hoofdproduct? Dan kunt u een vergunning aanvragen waarmee u kunt parkeren op parkeerplaatsen voor vergunninghouders. Binnen deze sector, uiteraard.
  • Dit geldt ook voor makelaardijen met het hoofdkantoor binnen sector 1 of 2. Het moet wel duidelijk zijn dat het voor uw werk nodig is dat u regelmatig de auto gebruikt. Daarnaast moet uw bedrijf economisch gezien zo belangrijk zijn, dat een vergunning noodzakelijk is.
  • Staat uw bedrijf in één van de sectoren 4 tot en met 13? Dan kunt u maximaal twee vergunningen per bedrijf krijgen.

Tijdelijke werkzaamheden

Bij tijdelijke werkzaamheden kunt u een dag-, week-, of maandkaart aanvragen.

Parkeersectoren

Bekijk de parkeersectoren op zwolle.nl/parkeervoorschrift

Binnenstad

In de binnenstad (sectoren 1 en 2) wordt per bedrijf maximaal:

  • één parkeervergunning in de sector verleend en
  • maximaal twee parkeerabonnementen.

Sectoren 4 tot en met 13

In de sectoren 4 tot en met 13 worden per bedrijf maximaal twee bedrijvenvergunningen verleend. Een vergunning wordt op kenteken verstrekt en gecontroleerd.

Wachtlijst

Als het maximale aantal vergunningen binnen een parkeersector is bereikt, komt u op een wachtlijst.

U kunt de parkeervergunning aanvragen via zwolle.nl/parkeerloket. U logt in via E-Herkenning.

E-Herkenning

U kunt E-Herkenning aanvragen op www.eherkenning.nl. Om in te kunnen loggen in het parkeerloket is E-Herkenning met beveiligingsniveau 1 voldoende.

Zakelijk belanghebbende

Om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning moet u zakelijk belanghebbende in het vergunninghoudergebied zijn. Daarnaast moet u een motorvoertuig hebben.

Hoe lang duurt de aanvraagprocedure?

De aanvraag neemt 1 tot 2 weken in beslag. U ontvangt hierover persoonlijk bericht.

Lease- of huurauto

Als het motorvoertuig een lease- of huurauto van een erkend autoverhuurbedrijf is, moet u een kopie van het lease- of huurcontract als bijlage bij de aanvraag doen..

Een bedrijf moet ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op het adres waarvoor de vergunning wordt gevraagd. Of u moet in het bezig zijn van een zelfstandigheidsverklaring van de Belastingdienst waaruit dit blijkt.

Voor de kosten van dit product, zie: Leges Parkeertarieven

Automatische betaling

Vraagt u een parkeervergunning aan?

Dan kunt u kiezen voor automatische betaling. Uw vergunning gaat meteen in en wordt elk jaar automatisch verlengd. In november ontvangt u een factuur en wordt de betaling afgeschreven. U kunt dit aangeven via zwolle.nl/parkeerloket. Als u niet automatisch betaalt, moet u elk jaar zelf zorgen voor betaling.

Als u vragen heeft over deze vergunning neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets wilt melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Voorschriften

Zwolle streeft naar een goede balans tussen de verschillende voorzieningen voor haar bewoners in de wijken. Onderdeel hiervan zijn parkeerfaciliteiten.

Om het parkeren te regelen zijn er voorschriften verbonden aan een parkeervergunning en parkeerabonnement.

U kunt ze vinden op zwolle.nl/parkeervoorschrift