Parkeervergunning zakelijk gevestigde

Zakelijke belanghebbenden voor bedrijven in sector 1 en 2 komen in aanmerking voor een vergunning voor één van de parkeeraccommodaties aan de rand van het centrum.

  • Apothekers, bloemisterijen, catering-, reproductiebedrijven en/of drukkerijen die hun handelsproducten vanuit hun hoofdvestiging gelegen in sector 1 of 2 bezorgen, komen in aanmerking voor een vergunning om te parkeren op vergunninghoudersparkeerplaatsen binnen deze sector.
  • Dit geldt ook voor makelaardijen met de hoofdvestiging gelegen binnen sector 1 of 2. Het moet wel aannemelijk zijn dat de bedrijfsvoering regelmatige ritten noodzaakt en het economisch belang van deze bedrijven dermate zwaarwegend is dat een vergunning noodzakelijk is.
  • Zakelijke belanghebbenden voor bedrijven in de sectoren 4 tot en met 13. In dit gebied verleent de gemeente maximaal twee vergunningen per bedrijf.

Heeft u als bedrijf tijdelijke werkzaamheden, dan kunt u een dag-, week-, of maandkaart aanvragen

Bekijk de parkeersectoren op zwolle.nl/parkeervoorschrift

In de binnenstad (sectoren 1 en 2) wordt per bedrijf maximaal één parkeervergunning in de sector verleend en maximaal twee parkeerabonnementen. In de sectoren 4 tot en met 13 worden per bedrijf maximaal twee bedrijvenvergunningen verleend. Een vergunning wordt op kenteken verstrekt en gecontroleerd.

Als het maximale aantal vergunningen binnen een parkeersector is bereikt, wordt u op een wachtlijst geplaatst.

U kunt de parkeervergunning aanvragen via zwolle.nl/parkeerloket. U logt in via eHerkenning.

U kunt eHerkenning aanvragen op www.eherkenning.nl. Om in te kunnen loggen in het parkeerloket is EHerkenning met beveiligingsniveau 1 voldoende.

Om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning moet u zakelijk belanghebbende in het vergunninghouder gebied zijn en houder van een motorvoertuig.

Hoe lang duurt de aanvraagprocedure?

De aanvraag neemt 1 tot 2 weken in beslag. U ontvangt hierover persoonlijk bericht.

Lease- of huurauto

Als het motorvoertuig een lease- of huurauto van een erkend autoverhuurbedrijf is, moet een kopie van het lease- of huurcontract als bijlage bij de aanvraag worden gevoegd.

Een bedrijf moet ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op het adres waarvoor de vergunning wordt gevraagd, of een zelfstandigheidsverklaring van de Belastingdienst waaruit dit blijkt.

Voor de kosten van dit product, zie: Leges Parkeertarieven

Automatische betaling

Vraagt u een parkeervergunning aan?

Dan kunt u kiezen voor automatische betaling. Uw vergunning gaat meteen in en wordt elk jaar automatisch verlengd. In november ontvangt u een factuur en wordt de betaling afgeschreven.

U kunt dit aangeven via zwolle.nl/parkeerloket

Als u niet automatisch betaalt, moet u elk jaar zelf zorgen voor betaling.

Als u vragen heeft over deze vergunning neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Voorschriften

Zwolle streeft naar een goede balans tussen de verschillende voorzieningen voor haar bewoners in de wijken. Onderdeel hiervan zijn parkeerfaciliteiten.

Om het parkeren te regelen zijn er voorschriften verbonden aan een parkeervergunning en parkeerabonnement.

U kunt ze vinden op zwolle.nl/parkeervoorschrift

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en plaatselijk beleid.

Wetgeving:
wetten.overheid.nl