Parkeervergunning zakelijk gevestigde

U bent zakelijk belanghebbende als u een bedrijf/instelling heeft en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Als zakelijk belanghebbende kunt u op een vestigingsadres in aanmerking komen voor

 • een bedrijvenvergunning of een abonnement bedrijven (sector 1 en 2) of
 • een (duurder) abonnement bedrijven.

In sector 1 (Binnenstad Noord) en sector 2 (Binnenstad Zuid) is een zeer hoge parkeerdruk. Daarom biedt de gemeente geen bedrijvenvergunning aan om op straat te parkeren. In plaats daarvan kunt u een abonnement bedrijven (sector 1 en 2) aanvragen. Bijvoorbeeld voor parkeeraccommodatie:

 • Noordereiland
 • Katwolderplein
 • Emmawijk
 • Burgemeester van Roijensingel

In sector 7 (Stationsbuurt) en sector 12 (Assendorp) wordt vanwege de hoge parkeerdruk maximaal één parkeervergunning per adres verleend.

In de overige sectoren kunt maximaal twee parkeervergunningen per adres aanvragen, als er een tweede zakelijk belanghebbende met een motorvoertuig op een adres werkt.

Bekijk de parkeersectoren op www.zwolle.nl/parkeervoorschrift

De uitgifte per adres wordt beperkt (tot 0 of 1 parkeervergunning) als u eigen parkeergelegenheid heeft, en/of op uw adres een 0-vergunningenafspraak van toepassing is. Bekijk de geokaarten voor informatie over uw (toekomstige) vestigingsadres.

Als u niet in aanmerking komt voor een bedrijvenvergunning of abonnement bedrijven (sector 1 en 2) kunt u een (duurder) Abonnement bedrijven aanvragen. Ook als meer zakelijk belanghebbenden met een motorvoertuig op 1 adres werken, kunnen ze een (duurder) Abonnement bedrijven aanvragen.

Tijdelijke werkzaamheden

Bij tijdelijke werkzaamheden kunt u een dag-, week-, of maandkaart aanvragen.

Uitzondering binnenstad

Uitzondering is dat één bedrijvenvergunning door een zakelijk belanghebbende kan worden aangevraagd als de hoofdvestiging in sector 1 of 2 is en als de zakelijk belanghebbende apotheker, bloemist, cateraar of makelaar is. Of als het een reproductiebedrijf of drukkerij is.

Als u tot een van deze categorieën behoort en kunt aantonen dat u voor uw werk zeer regelmatig de auto nodig heeft, dan kunt u een vergunning aanvragen waarmee u kunt parkeren op parkeerplaatsen voor vergunninghouders binnen sector 1 of 2.

U kunt de parkeervergunning aanvragen via zwolle.nl/parkeerloket. Hier kunt u 24 uur per dag, zeven dagen per week uw parkeervergunning ook wijzigen.

Daarvoor logt u in via eHerkenning. U kunt eHerkenning aanvragen op www.eherkenning.nl Om in te loggen in het parkeerloket is eHerkenning met beveiligingsniveau 1 genoeg.

Voor een parkeervergunning moet u zakelijk belanghebbende in het vergunninghoudergebied zijn en een motorvoertuig hebben.

Hoe lang duurt de aanvraagprocedure?

Als u aan de standaardvoorwaarden voldoet, krijgt u direct een vergunning.

Is dat niet het geval, dan kan het 1 tot 2 weken duren. U ontvangt hierover persoonlijk bericht.

Lease- of huurauto

Als u een lease- of huurauto van een erkend autoverhuurbedrijf heeft, moet u een kopie van het lease- of huurcontract bij de aanvraag voegen.

U moet met uw bedrijf in het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan ingeschreven. Het bedrijf moet gevestigd zijn op het adres waarvoor de vergunning wordt gevraagd.  En u  moet een motorvoertuig hebben.

U kunt uw adres binnen de parkeersectoren geen parkeervergunning krijgen:

 1. als er sprake is van privéparkeergelegenheid, en/of;
 2. als de zogenaamde 'nul-vergunnningenafspraak' van toepassing is.

Als u op een adres werkt waarop dit van toepassing is, kunt u geen parkeervergunning krijgen.

1. Privéparkeergelegenheid

Als uit onze gegevens blijkt dat er nu of voorheen privéparkeergelegenheid bij het adres is (geweest), kunt u voor dit adres geen parkeervergunning krijgen.

2. Nulvergunningenafspraak

Als voor uw adres een nulvergunningenafspraak is gemaakt, kunt u geen parkeervergunning voor dit adres krijgen. Deze afspraak is door de gemeente gemaakt met de aanvrager van een omgevingsvergunning voor bouw, verbouw of wijziging van een gebouw. Bijvoorbeeld degene die het complex of bedrijfspand heeft laten (ver)bouwen waarin u gevestigd bent.

Parkeerdruk

Als de aanvrager niet genoeg of geen parkeerplaatsen op eigen terrein aanlegt, kan de gemeente toestemming geven voor een andere parkeeroplossing. Maar wel onder een voorwaarde: de gemeente geeft geen parkeervergunningen voor het parkeren in de openbare ruimte. 

Zo zorgen we ervoor dat er geen extra parkeerdruk ontstaat op straat. Met deze nulvergunningenafspraak kan het (bouw)plan wel doorgaan. De aanvrager/bouwer moet de (toekomstige) gebruiker informeren over deze afspraak met de gemeente.

Een zakelijk gevestigde die niet in aanmerking komt voor een bedrijvenvergunning of abonnement bedrijven (sector 1 en 2), kan wel een (duurder) Abonnement bedrijven aanvragen voor een parkeeraccommodatie naar keuze rondom het centrum.

Wilt u weten of u voor uw (toekomstige) adres een parkeervergunning kunt aanvragen? Bekijk de geokaarten.

De kosten van dit product vindt u op onze pagina Parkeertarieven

Automatische betaling

Vraagt u een parkeervergunning aan? Dan kunt u kiezen voor automatische betaling. Uw vergunning gaat meteen in en wordt elk jaar automatisch verlengd. In november ontvangt u een bericht over de betaling. Ook schrijven we dan het bedrag af.

U kunt dit aangeven via zwolle.nl/parkeerloket

Als u niet automatisch betaalt, moet u de vergunning elk jaar zelf verlengen en betalen via iDeal in het parkeerloket.

Als u vragen heeft over deze vergunning, kijk dan (bij uw eigen gegevens) in uw digitaal parkeerloket.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets wilt melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Parkeervergunning wijzigen

Via het digitale loket kunt u:

 • Uw parkeervergunning opzeggen.
 • Een tijdelijk kenteken toevoegen.
 • Een permanente kentekenwijziging doorgeven.

Bedrijven kunnen inloggen met eHerkenning.

Voorschriften

Zwolle streeft naar een goede balans tussen de verschillende voorzieningen voor haar bewoners in de wijken. Onderdeel hiervan zijn parkeerfaciliteiten.

Om het parkeren te regelen, zijn er voorschriften voor een parkeervergunning en parkeerabonnement. U kunt ze vinden op zwolle.nl/parkeervoorschrift