Parkeren van grote voertuigen

Het is verboden een autoambulance of een voertuig dat, met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan zes meter of een hoogte van meer dan 2,40 meter, te parkeren binnen de bebouwde kom. Dit verbod geldt ook voor opleggers en aanhangwagens.

Dit is wel toegestaan op de volgende locaties:
•           industrieterrein Voorst A, B en C
•           industrieterrein De Vrolijkheid
•           industrieterrein De Marslanden
•           bedrijventerrein Hessenpoort

Het parkeerverbod geldt niet op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur.
Voor meer informatie zie: parkeerlocaties en -tarieven

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Plaatselijke Verordening

Plaatselijke beleidsregels:
Besluit inzake het parkeren van grote voertuigen etc. op de openbare weg binnen de bebouwde kom

Wetgeving:
wetten.overheid.nl