Toegang gebied pollersysteem

De binnenstad wordt door pollers fysiek afgesloten voor motorvoertuigen.

Pollers zijn in de straat verzinkbare verkeerspaaltjes die buiten bevoorradingstijden omhoog staan. Het is dan niet mogelijk om met de auto de binnenstad te bereiken.

Naast de pollers in de binnenstad zijn er de afsluitingen Van Karnebeektunnel, Kamperstraat en Stadshagen.

Voor de locatie Kerkstraat is per 1 februari 2017 een proef gestart, waarbij de handhaving op basis van kenteken plaatsvindt. De pollers op deze locatie blijven één jaar lang in het wegdek verzonken. Meer informatie over deze proef leest u op www.zwolle.nl/kerkstraat.

Wat is het doel van deze pollers?

Deze toegangspaaltjes hebben tot doel om de binnenstad autoluw te maken en zo de leefbaarheid van de binnenstad te bevorderen. De pollers zijn omlaag:

 • maandag van 06.00 uur tot 13.00 uur en
 • dinsdag tot en met zaterdag van 06.00 uur tot 12.00 uur.

De rest van de dag zijn de pollers omhoog en is de binnenstad dus niet toegankelijk voor motorvoertuigen. Mocht u voor 12.00 uur (of op maandag voor 13.00 uur) binnen het pollergebied rijden en na 12.00 uur (en op maandag na 13.00 uur) willen uitrijden dan kan dit altijd.

Voor enkele uitzonderingsgevallen geldt dat een pollerpas of transponder kan worden aangevraagd die, ook buiten de bevoorradingstijden, toegang geeft tot het pollergebied (en overige afsluitingen). Het gaat hier onder andere om:

 • bewoners in het door pollers afgesloten gebied; (vanaf 18.00 uur en op koopavond vanaf 21.00 uur)
 • bedrijven in het door pollers afgesloten gebied; (vanaf 18.00 uur en op koopavond vanaf 21.00 uur)
 • hulpdiensten;
 • bevoorradingsverkeer met een bederfelijke of kostbare lading.
 • bouw-, installatie- en reparatieverkeer
 • taxi's
 • huisartsen en zorgverlenende instanties
 • gehandicapten
 • gemeentelijke, intergemeentelijke en provinciale diensten
 • nutsbedrijven

Kerkstraat: voor een ontheffing van de afsluiting in de Kerkstraat komen alleen taxi’s, hulpdiensten, huisartsen en verloskundigen in aanmerking.

Let op: In verband met de pilot kentekenhandhaving Kerkstraat vanaf 1 februari 2017 is het van belang dat het juiste kenteken bekend is bij de gemeente Zwolle. Met een onjuist kenteken riskeert u een boete.

Kamperstraat: de Kamperstraat wordt in het weekend met pollers afgesloten en alleen bewoners en bedrijven in de Kamperstraat, hulpdiensten, huisartsen en verloskundigen komen in aanmerking voor een ontheffing.

Van Karnebeektunnel en de wijk Stadshagen: voor de afsluitingen in de Van Karnebeektunnel en de wijk Stadshagen komen alleen taxi’s, hulpdiensten, huisartsen, verloskundigen, nutsbedrijven en overheden in aanmerking.

U kunt de aanvraag voor een pollerpas of transponder via het formulier ontheffing toelating binnenstad afhandelen.

ontheffing-selectieve-toelating.pdf

Als u een ontheffing selectieve toelating nodig heeft voor taxivervoer, voeg dan een kopie van uw taxivergunning bij de aanvraag.

Eenmalige toegang met ticket

Als u eenmalig toegang tot het pollergebied in de binnenstad buiten de bevoorradingstijden nodig heeft, kunt u hiervoor een ticket kopen bij de publieksbalie op het Stadskantoor.

Wijzigingen

Heeft u een ontheffing gekregen? Dan kunt u wijzigingen aangeven via www.zwolle.nl/parkeerloket

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Voor een pas betaalt u € 53,65, voor een transponder € 106,40. Een transponder wordt alleen uitgegeven aan hulpdiensten en taxibedrijven.

Automatische betaling

Vraagt u een pas aan? Dan kunt u er voor kiezen om jaarlijks een acceptgiro te ontvangen voor de betaling, maar het is ook mogelijk om het bedrag automatisch van uw rekening af te laten schrijven. In het aanvraagformulier kunt u aangeven waar u voor kiest.

Hoe werkt het?

U ontvangt jaarlijks in november de factuur per e-mail (of per post als u geen e-mail heeft). Op deze factuur staat het bankrekeningnummer dat wij van u hebben geregistreerd voor de automatische incasso. Rond eind november wordt vervolgens het bedrag van uw bankrekening afgeschreven.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen:
Verordening selectieve toelating binnenstad

Wetgeving:
wetten.overheid.nl