Toegang gebied pollersysteem

De binnenstad wordt door pollers afgesloten voor motorvoertuigen.

Pollers

Pollers zijn paaltjes die in de straat verzinken. Buiten de tijden waarop winkels en horeca bevoorraad worden, staan ze omhoog. Het is dan niet mogelijk om met de auto de binnenstad te bereiken.

Naast de pollers in de binnenstad zijn er de afsluitingen in de Van Karnebeektunnel, Kamperstraat en Stadshagen.

Proef Kerkstraat

In de Kerkstraat draait per 1 februari 2017 een proef, waarbij de handhaving op basis van kenteken is. De pollers op deze locatie blijven één jaar lang naar beneden. Meer informatie over deze proef leest u op www.zwolle.nl/kerkstraat.

Doel van de pollers

Deze toegangspaaltjes hebben tot doel om de binnenstad autoluw te maken. Zo wordt de leefbaarheid van de binnenstad beter. De pollers zijn omlaag:

 • op maandag van 06.00 uur tot 13.00 uur
 • van dinsdag tot en met zaterdag van 06.00 uur tot 12.00 uur.

De rest van de dag zijn de pollers omhoog. De binnenstad is dan dus niet toegankelijk voor motorvoertuigen. Rijdt u nog in het pollergebied terwijl de paaltjes alweer omhoog gaan? U kunt altijd uitrijden.

Pollerpas of transponder

In een paar gevallen kunt u een pollerpas of transponder aanvragen. (Een transponder is een elektronisch apparaatje waarmee u het paaltje bedient.) Hiermee kunt u ook buiten de bevoorradingstijden het gebied (en overige afsluitingen) in. Het gaat hier onder andere om:

 • bewoners van het gebied dat door pollers is afgesloten; (vanaf 18.00 uur en op koopavond vanaf 21.00 uur)
 • bedrijven in het gebied dat door pollers is afgesloten; (vanaf 18.00 uur en op koopavond vanaf 21.00 uur)
 • hulpdiensten;
 • bevoorradingsverkeer met een lading die kan bederven of die kostbaar is.
 • bouw-, installatie- en reparatieverkeer
 • taxi's
 • huisartsen en zorgverlenende instanties
 • gehandicapten
 • gemeentelijke, intergemeentelijke en provinciale diensten
 • nutsbedrijven

Kerkstraat

U kunt alleen een ontheffing voor de Kerkstraat aanvragen als u een taxi bestuurt. Verder geldt die voor:

 • hulpdiensten
 • huisartsen
 • verloskundigen.

Let op: In de Kerkstraat geldt dus de proef. Zorg dus dat uw kenteken juist geregistreerd staat. Anders loopt u het risico dat u een boete krijgt.

Kamperstraat

 In het weekend is de Kamperstraat met pollers afgesloten. Een ontheffing is alleen beschikbaar voor:

 • Bewoners en bedrijven in de Kamperstraat
 • Hulpdiensten
 • Huisartsen
 • Verloskundigen 

Van Karnebeektunnel en de wijk Stadshagen

Alleen taxi’s, hulpdiensten, huisartsen, verloskundigen, nutsbedrijven en overheden komen in aanmerking voor de afsluitingen in de Van Karnebeektunnel en de wijk Stadshagen.

U kunt een pollerpas of transponder via het formulier 'Ontheffing Toelating Binnenstad' aanvragen.

ontheffing-selectieve-toelating.pdf

Als u een 'Ontheffing Selectieve Toelating' nodig heeft voor taxivervoer, voeg dan een kopie van uw taxivergunning bij de aanvraag.

Eenmalige toegang met ticket

Heeft u eenmalig toegang tot het pollergebied in de binnenstad buiten de bevoorradingstijden nodig? Dan kunt u hiervoor een ticket kopen bij de publieksbalie op het Stadskantoor.

Wijzigingen

Heeft u een ontheffing gekregen? Dan kunt u wijzigingen aangeven via www.zwolle.nl/parkeerloket

Bij vragen heeft over dit product: Neem contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld. Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Voor een pas betaalt u € 53,65, voor een transponder € 106,40.
Een transponder is alleen voor hulpdiensten en taxibedrijven.

Automatische betaling

Vraagt u een pas aan? In het aanvraagformulier kunt u aangeven of u wilt betalen:

 • via een jaarlijkse acceptgiro 
 • door het bedrag automatisch van uw rekening af te laten schrijven.

Hoe werkt het?

U ontvangt jaarlijks in november de factuur per e-mail of post. Bij automatische afschrijving wordt het bedrag rond eind november van uw bankrekening afgeschreven.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen:
Verordening selectieve toelating binnenstad

Wetgeving:
wetten.overheid.nl