Wijzigen kenteken

Het is van belang dat de gegevens op uw parkeervergunning of abonnement kloppen. Als er een wijziging is in het kenteken, moet u dit zo spoedig mogelijk doorgeven.

Als het kenteken niet klopt, loopt u het risico op een bekeuring.

Tijdelijk een huur- of leenauto?

Als u tijdelijk een huur- of leenauto heeft van een erkend autoverhuur-, garage- of schadeherstelbedrijf, kunt u dit kenteken tijdelijk registreren bij uw parkeervergunning.

Let op: tijdelijk uw parkeervergunning overzetten op een kenteken (auto) van familie of vrienden is niet mogelijk.

U kunt uw kenteken wijzigen via zwolle.nl/parkeerloket. Dit geldt ook voor een tijdelijke wijziging. U logt in via DigiD of eHerkenning.

U kunt hier ook direct eventuele bijlagen toevoegen. Bijvoorbeeld een verklaring van de werkgever of een lease- of huurcontract.

Als alle gegevens kloppen, wordt het kenteken van uw parkeervergunning direct gewijzigd. Als er gegevens ontbreken of niet kloppen, ontvangt u bericht. De ingangsdatum voor het wijzigen van een kenteken kan nooit met terugwerkende kracht.

U vraagt DigiD aan via www.digid.nl, u vraagt eHerkenning aan via www.eherkenning.nl 

Tijdelijke wijziging kenteken

Bedrijven die storing-, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden verrichten, kunnen een tijdelijke wijziging registreren bij de parkeervergunning via www.zwolle.nl/parkeerloket.  

Er zijn aan het zelf wijzigen van een kenteken via www.zwolle.nl/parkeerloket geen kosten verbonden. Het aan de balie van het Stadskantoor doorgeven van een kentekenwijziging is bedoeld voor mensen zonder internetaansluiting of smartphone.

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Digtalisering parkeren

De gemeente Zwolle heeft de afgelopen jaren een digitaliseringstraject ingezet, waarbij gestreefd wordt naar lage uitvoeringskosten. De meeste vergunninghouders geven zelf (kenteken) wijzigingen door en vragen zelf een nieuwe vergunning aan in het digitale loket www.zwolle.nl/parkeerloket. Bewoners loggen in met DigiD en bedrijven met E-Herkenning. Met de meeste vergunninghouders communiceren we per e-mail, ze betalen en verlengen via automatische incasso. Bij de handhaving (toezichthouders en scanauto) wordt gekeken naar het kenteken. In de ideaalsituatie is alles 100 % digitaal. Hier werken we de komende jaren verder naar toe. Ook uw medewerking daarbij wordt, daar waar mogelijk, zeer op prijs gesteld.

Voorschriften

Zwolle streeft naar een goede balans tussen de verschillende voorzieningen voor haar bewoners in de wijken. Onderdeel hiervan zijn parkeerfaciliteiten.

Om het parkeren te regelen zijn er voorschriften verbonden aan een parkeervergunning en parkeerabonnement.

U kunt ze vinden op zwolle.nl/parkeervoorschrift

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en plaatselijk beleid.

Wetgeving:
wetten.overheid.nl