Reclame door borden aan lantaarnpalen

Het is in Zwolle mogelijk om evenementen aan te kondigen en reclame te maken via borden aan lantaarnpalen.

Deze borden zijn aan twee zijden gemonteerd aan lantarenpalen door heel Zwolle.

Aankondigingen van evenementen en activiteiten moet u via de exploitant regelen. Het is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) niet toegestaan om zelf aankondigingen te plaatsen in de openbare ruimte.

Contactgegevens exploitant

Centercom Buitenreclame B.V (www.centercom.nl)

Centercom hanteert per 1 januari 2015 drie tarieven:

  1. een (normaal) tarief: € 1,70 per dag per display op maximaal 25 displays per campagne voor de lokale niet commerciële instellingen en de lokale niet commerciële evenementen. Bovenop dit aantal van 25 displays kunnen tegen het tarief van de exploitant extra displays voor campagnes worden ingekocht.
  2. een (laag) tarief: € 1,00 per dag per display voor de lokale niet commerciële instellingen, die minimaal 26 en maximaal 36 campagnes/wisselingen op (maximaal) 25 displays per jaar garanderen. Bovenop dit aantal van 25 displays kunnen tegen het tarief van de exploitant extra displays voor campagnes worden ingekocht.
  3. een commercieel tarief dat wordt overgelaten aan de exploitant. Deze tarieven zijn exclusief papier- en drukkosten. Aanvragers mogen zelf de posters aanleveren.

Voor technische gegevens kunt u terecht bij de exploitant. Tot 7 weken voor plaatsing worden de borden gereserveerd voor de lokale niet-commerciële instellingen en de lokale niet-commerciële evenementen. Na het verstrijken van die periode mag de exploitant de nog resterende displays aanbieden voor zijn eigen tarief.

Aan het aantal borden dat onder het commerciële tarief geplaatst mag worden, is geen maximum gesteld.