Standplaatsvergunning

U heeft een standplaatsvergunning nodig als u iets wilt verkopen, aanbieden of aanprijzen op een andere plek dan een markt. Het gaat hierbij om een vaste plek die voor iedereen toegankelijk is. U kunt daarbij bijvoorbeeld gebruik maken van een kraam, tafel of een voertuig.

Welke soorten standplaatsen zijn er?

  1. Commerciële vaste standplaats
  2. Commerciële seizoenstandplaats
  3. Commerciële incidentele standplaats
  4. Ideële incidentele standplaats

Commerciële vaste standplaats

Dit is een standplaats die u periodiek gebruikt. Bijvoorbeeld wekelijks of op vastgestelde tijden.

Commerciële seizoenstandplaats

Een standplaats waarop u oliebollen verkoopt. Deze vaste plekken voor oliebollenkramen mag uin november en december gebruiken.

Commerciële incidentele standplaats

Dit is bijvoorbeeld een standplaats voor promotionele doeleinden of kerstbomen.

Ideële incidentele standplaats

Een standplaats waarbij de verkoopopbrengst voor een niet-commercieel doel is.

Voor de commerciële vaste- en seizoenstandplaatsen gelden de Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle én de regelgeving uit het Standplaatsenbeleid 2012.

Nodig voor de aanvraag

Voor de aanvraag van de vergunning heeft u een tekening of foto nodig van het voertuig, de kraam of de tafel, waarmee u de standplaats gebruikt. Zet daarbij ook de afmetingen.

U kunt digitaal een aanvraag indienen voor een

standplaatsvergunning met DigiD

standplaatsvergunning met eHerkenning

De duur van de behandeling

De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal 8 weken.

Standplaatsenkaart

Op de Standplaatsenkaart kunt u zien of uw gewenste locatie beschikbaar is.

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Leges betalen

Bij het aanvragen van een vergunning horen leges (kosten). Als u een vergunning voor een standplaats aanvraagt, bent u verplicht die te betalen. De leges staan los van de vraag of hij verleend of geweigerd wordt. Ook wanneer hij geweigerd wordt, moet u dus leges betalen.

De kosten zijn afhankelijk van het soort vergunning, zie Leges vergunningen en verordeningen. Verder moet u precariorechten betalen voor het gebruiken van gemeentelijke grond. Zie daarvoor: Precariobelasting.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en plaatselijk beleid

Plaatselijke verordening:
Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Plaatselijke beleidsregels:
Standplaatsenbeleid 2012