Standplaatsvergunning

Wilt u goederen verkopen of informatie verstrekken op een vaste plek, bijvoorbeeld vanaf een voertuig, kraam of tafel? Aan de openbare weg of op openbaar toegankelijk particulier terrein? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Welke soorten standplaatsen zijn er?

  1. Commerciële vaste standplaats: een standplaats die periodiek (wekelijks of voor vastgestelde tijdvakken) wordt ingenomen.
  2. Commerciële seizoenstandplaats: een standplaats die wordt ingenomen voor de verkoop van oliebollen. Standplaatsen voor oliebollenkramen mogen gedurende de maanden november en december worden gebruikt.
  3. Commerciële incidentele standplaats: hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een standplaats voor promotionele doeleinden of kerstbomen.
  4. Ideële incidentele standplaats: een standplaats waarbij de verkoopopbrengst is voor een niet-commercieel doel.

Voor de commerciële vaste- en seizoenstandplaatsen geldt, naast de Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle, ook de regelgeving uit het Standplaatsenbeleid 2012.

Dit heeft u nodig voor de aanvraag:

- tekening of foto van het middel (voertuig, kraam, tafel) waarmee u de standplaats wilt gaan innemen

Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen:

aanvraagformulier-standplaatsvergunning.pdf

De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal acht weken.

Op de Standplaatsenkaart kunt u zien of uw gewenste locatie beschikbaar is.

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Als u een vergunning voor een standplaats aanvraagt, bent u verplicht de voor deze vergunning geldende leges te betalen. Dit staat los van de vraag of de vergunning verleend of geweigerd wordt. Ook wanneer de vergunning geweigerd wordt, moet u dus leges betalen.

De kosten zijn afhankelijk van het soort vergunning, zie Leges vergunningen en verordeningen. Verder moet u precariorechten betalen voor het gebruiken van gemeentelijke grond. Zie daarvoor het product Precariobelasting.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en plaatselijk beleid

Plaatselijke verordening:
Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Plaatselijke beleidsregels:
Standplaatsenbeleid 2012

Wetgeving:
wetten.overheid.nl