Subsidieregeling algemeen

Organiseert u in Zwolle een activiteit of heeft u een goed initiatief dat niet onder één van de subsidieregelingen valt, dan kunt u toch subsidie aanvragen. Hoe? Dat leest u hier.

Wat is het doel van de subsidie?

De activiteit of het initiatief moet bijdragen aan het vastgestelde beleid. De gemeenteraad moet er geld voor beschikbaar hebben gesteld en de activiteit of het initiatief moet grotendeels voor inwoners van Zwolle bedoeld zijn.

Daarnaast moet er zoveel mogelijk afgestemd zijn op activiteiten of initiatieven van soortgelijke instellingen en waar mogelijk werkt u ermee samen.

Wat is de hoogte van de subsidie?

Als uw aanvraag voldoet aan het vastgestelde beleid dan is subsidie mogelijk. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van hoeveel u aanvraagt en hoeveel geld er beschikbaar is.

Hoe vraagt u subsidie aan? 

Uw subsidieaanvraag moet bestaan uit:

  • Het aanvraagformulier (pdf)
  • Een toelichting op uw activiteiten (het zgn. activiteitenplan)
  • Een overzicht van inkomsten en uitgaven (de zgn. begroting)

Een subsidieaanvraag moet op tijd worden ingediend. Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt rekening gehouden met de volgende termijnen:

  • Een incidentele aanvraag moet ten minste acht weken voordat de activiteit start zijn opgestuurd
  • Een structurele subsidie voor een jaarlijks terugkerende activiteit of voor de uitvoering van vooraf afgesproken activiteiten moet zes maanden voor de start van het nieuwe kalenderjaar worden ingediend.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag. U krijgt per brief bericht of u wel of niet subsidie krijgt.

Als u vragen hier vragen over heeft, neem dan contact op met de gemeente Zwolle

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen

Algemene Subsidieverordening

Wetgeving

wetten.overheid.nl