Brandveilig gebruik bouwwerken

Voor het gebruik van een gebouw moet u in sommige gevallen een gebruiksmelding indienen of een omgevingsvergunning aanvragen. Dit is afhankelijk van de manier waarop u het gebouw gebruikt.

In Nederland regelt het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (het Gebruiksbesluit) het brandveilig gebruik van gebouwen. In sommige gebouwen is het risico op brand of de gevolgen bij brand groter. Denk aan gebouwen waarin veel mensen op een klein oppervlakte verblijven, zoals in een café. Of wanneer mensen die minder zelfredzaam zijn ergens verblijven, zoals kinderen in een kinderdagverblijf.

Voor gebouwen met een groter risico moet u een gebruiksvergunning aanvragen of het gebruik melden.

Als u wilt weten of u een gebruiksmelding moet doen of een omgevingsvergunning moet aanvragen, dan kunt u hiervoor terecht op www.omgevingsloket.nl

Een gebruiksmelding en een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u indienen via www.omgevingsloket.nl. Hiervoor heeft u een DigiD inlogcode of eHerkenning nodig.

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

U betaalt voor het indienen van een gebruiksmelding geen kosten. De kosten die voor een omgevingsvergunning worden gehanteerd kunt u hier vinden.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving: wetten.overheid.nl