Brandveilig gebruik bouwwerken

Bij gebruik van een gebouw moet u een gebruiksmelding indienen of een omgevingsvergunning aanvragen. Als het risico op brand of de gevolgen bij brand groter is/zijn, dan heeft een omgevingsvergunning nodig. Een melding is dan niet voldoende.  

Een gebruiksmelding en een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u indienen via het Omgevingsloket.