Brandveilig gebruik bouwwerken

Voor het gebruik van een bouwwerk moet u in sommige gevallen een gebruiksmelding indienen op grond van het Bouwbesluit 2012 of een omgevingsvergunning aanvragen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Dit is afhankelijk van de manier waarop u het gebouw gebruikt. In sommige gebouwen is het risico op brand of de gevolgen bij brand groter. Dan is een omgevingsvergunning nodig en volstaat een melding niet.  

Op dit moment is een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik nodig voor, kort gezegd, panden waarin bedrijfsmatig of in het kader van zorg nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan tien personen of voor panden die gebruikt worden voor dagverblijf aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar of meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen. De omgevingsverguning is daarmee bijvoorbeeld vereist voor hotels, pensions, scholen, kinderopvang en zorginstellingen.

Voor andere gebouwen volstaat een gebruiksmelding op grond van het Bouwbesluit 2012. Het gaat dan om een bouwwerk waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn of om kamerverhuur voor 5 of meer personen.

In overige situaties is geen afzonderlijke melding of een vergunning vereist, maar moet uiteraard wel worden voldaan aan de eisen voor brandveilligheid.

Meer informatie leest u in het infoblad omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik Bouwbesluit 2012.

Als u wilt weten of u een gebruiksmelding moet doen of een omgevingsvergunning moet aanvragen, dan kunt u hiervoor terecht op www.omgevingsloket.nl

Een gebruiksmelding en een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u indienen via www.omgevingsloket.nl. Hiervoor heeft u een DigiD inlogcode of eHerkenning nodig.

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

U betaalt voor het indienen van een gebruiksmelding geen kosten. De kosten die voor een omgevingsvergunning worden gehanteerd kunt u hier vinden.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving: wetten.overheid.nl