Brandveilig gebruik bouwwerken

Bij gebruik van een gebouw moet u een gebruiksmelding indienen of een omgevingsvergunning aanvragen. Als het risico op brand of de gevolgen bij brand groter is/zijn, dan heeft een omgevingsvergunning nodig. Een melding is dan niet voldoende.   

Omgevingsvergunning

U heeft een 'Omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik' nodig voor panden waarin mensen (betaald) overnachten of zorg krijgen. Bijvoorbeeld: hotels, pensioens, scholen, kinderopvang en zorginstellingen. Bij dagverblijf heeft u een omgevingsvergunning nodig bij verblijf van

  • Meer dan 10 kinderen tot twaalf jaar.
  • Meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

Gebruiksmelding

U heeft een gebruiksmelding nodig bij een bouwwerk waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn of met kamerverhuur voor 5 of meer personen.

Andere situaties

In overige situaties is een melding of een vergunning niet vereist. U moet uiteraard wel voldoen aan de eisen voor brandveilligheid.

Extra informatie

Meer informatie leest u in het infoblad omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik Bouwbesluit 2012.

Als u wilt weten of u een gebruiksmelding moet doen of een omgevingsvergunning moet aanvragen, dan kunt u hiervoor terecht op www.omgevingsloket.nl

Een gebruiksmelding en een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u indienen via www.omgevingsloket.nl. Hiervoor heeft u een DigiD inlogcode of eHerkenning nodig.

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wil u iets melden? Of bentu niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

U betaalt voor het indienen van een gebruiksmelding geen kosten. De kosten voor een omgevingsvergunning vindt u op onze pagina Leges Omgevingsvergunning.

Beleid & Wetgeving

Bouwbesluit 2012
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving: wetten.overheid.nl