Spandoekenvergunning

Wilt u een spandoek aanbrengen op een plaats aan de openbare weg? Dan hebt u een vergunning nodig. Spandoeken mogen niet aan bomen en lichtmasten worden bevestigd. De eigenaar van het object waaraan u de spandoeken wilt bevestigen moet toestemming geven.

De spandoekenvergunning kunt u per brief aanvragen bij

Gemeente Zwolle
Afdeling Vergunningen
Postbus 10007
8000 GA ZWOLLE

ls u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een spandoekenvergunning kost € 90,00.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Plaatselijke beleidsregels:
Beleidsregel reclame

Wetgeving:
wetten.overheid.nl