Spandoekenvergunning

Wilt u een spandoek aanbrengen op een plaats aan de openbare weg? Dan hebt u een vergunning nodig. Spandoeken mogen niet aan bomen en lichtmasten worden bevestigd. De eigenaar van het object waaraan u de spandoeken wilt bevestigen moet toestemming geven.

De spandoekenvergunning kunt u per brief aanvragen bij

Gemeente Zwolle
Afdeling Vergunningen
Postbus 10007
8000 GA ZWOLLE

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een spandoeken vergunning kost € 90,00.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Plaatselijke beleidsregels:
Beleidsregel reclame

Wetgeving:
wetten.overheid.nl