Informatie over het coronavirus voor ondernemers

De informatie op deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt (laatste aanpassing: 25 mei). 

De impact van het coronavirus op de samenleving is groot. Naast onze gezondheid, is het ook belangrijk dat we onze banen en inkomens beschermen. De gemeente Zwolle wil, daar waar het kan, ondernemers ondersteunen in deze moeilijke tijd. 

Horeca

Het kabinet maakte bekend dat per 1 juni 2020 restaurants en cafés vanaf 12.00 uur weer open mogen. Dat is goed nieuws! De gemeente heeft daarom een plan van aanpak gemaakt. In het plan van aanpak wordt gekeken:

  • hoe gemeente en horeca kunnen samenwerken,
  • wat er moet gebeuren om de terrassen weer open te stellen
  • hoe de horeca zo goed mogelijk ondersteund kan worden.

De gemeente heeft woensdag 20 mei 2020 een brief naar de Zwolse horeca gestuurd, waarin het plan nader wordt toegelicht aan de ondernemers.

Afhalen

Heeft u een afhaalloket voor maaltijden en zwak-alcoholische dranken dan mag u ze nog steeds bezorgen of laten afhalen. U heeft daarvoor dan geen extra vergunning nodig. Wij vragen u om dan wel rekening te houden met de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat er tenminste 1,5 meter afstand moet zijn tussen bezoekers onderling, dat er niet te veel mensen tegelijk binnen zijn en dat uw klanten contactloos betalen.

Culturele instellingen

Ook musea/bioscopen/culturele instellingen kunnen vanaf 1 juni 2020 weer klanten ontvangen. Bij alle versoepelingen gelden de voorwaarden dat de ondernemer kan voldoen aan de voorzorgsmaatregelen en diverse regels. Evenementen met een vergunnings- of meldplicht blijven verboden tot 1 september 2020.

Noodpakket

Ook het Noodpakket economie en banen wordt verlengd met drie maanden tot 1 september 2020. Wel kunnen er binnen de diverse regelingen aangepaste voorwaarden gelden.

 

Regionaal bureau zelfstandigen Zwolle 

Het Regionaal bureau zelfstandigen Zwolle (Rbz) helpt zp’ers die inkomensondersteuning nodig hebben. Op dit moment werkt het Rbz hard om alle aanvragen die binnenkomen zo snel en goed mogelijk te verwerken. U kunt het Rbz het best bereiken via het contactformulier. Een medewerker neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Uitstel van gemeentelijke belastingen

Om u financieel wat meer lucht te geven, hebben we besloten tot uitstel van betaling van belastingen, huur of ander financiële verplichtingen aan de gemeente voor ondernemers en organisaties die in de knel komen. Het uitstel geldt tot 1 september 2020. Let op! U dient zelf voor iedere aanslag/factuur uitstel van betaling aan te vragen. Dus ook voor aanslagen/facturen die u reeds van de gemeente heeft ontvangen of die nog volgen (tot 1 september 2020). Meer informatie vindt u hier

Bent u een ondernemer of een zelfstandige zonder of met personeel (ZP’er)? Dan kunt u voor de gemeentelijke belastingen (OZB, riool- en afvalstoffenheffing), uitstel van betaling aanvragen via de website van het GBLT. Dit kan tot 1 september 2020.

Precariobelasting en marktgelden 

De  precariobelasting voor horecaondernemers en marktgelden worden tot 1 september 2020 niet geïnd. Let op! U ontvangt wel aanslagen/facturen van de gemeente Zwolle. Voor iedere aanslag/factuur dient u wel zelf uitstel van betaling aan te vragen. Meer informatie vindt u hier

Toegang pollergebied voor horeca

Onder meer horecabedrijven binnen het pollergebied die door de coronacrisis voor hun inkomsten geheel afhankelijk zijn van het afhalen en bezorgen van bijvoorbeeld maaltijden, kunnen tijdelijk gratis gebruikmaken van de pollers en de parkeersgarage(s).

Sportverenigingen

Als sportverenigingen gebouwen van de gemeente huren, dan kunnen ze uitstel van betaling aanvragen. Dit geldt voor de huur tussen 1 maart en 1 september 2020. Uitstel van betaling kan dan worden aangevraagd bij Sportservice Zwolle. Dat kan via de mail gsa@sportservicezwolle.nl.

Evenementen

De nieuwe maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan raken ook evenementen in Zwolle. Evenementen en bijeenkomsten worden uitgesteld. Deze maatregel geldt in ieder geval tot 1 september 2020.  Ondernemers en organisatie die werkzaam zijn in deze branche, en door het coronavirus in de knel komen, kunnen een beroep doen op de gemeentelijke en landelijke maatregelen die gelden voor ZP'ers en ZZP'er. 

Andere organisaties

Uitstel van de gemeentelijke belastingen geldt ook voor organisaties, zoals wijkcentra, culturele instellingen en sportverenigingen. Deze organisaties kunnen bovendien ook uitstel van betaling aanvragen voor de huur/erfpacht wanneer zij (ook) een pand huren van de gemeente of grond in erfpacht hebben. Uitstel geldt voor de periode tot 1 september. Kijk hiervoor op www.zwolle.nl/uitstelvanbetaling. Hier vindt u het formulier om het uitstel aan te vragen. Kijk voor meer informatie op de pagina informatie voor gesubsidieerde organisaties en zorgaanbieders.  

Toeristenbelasting

Voor de ontvangen aanslagen inzake toeristenbelasting kan tot 1 september 2020 uitstel van betaling worden aangevraagd. Er worden voorlopig geen nieuwe aanslagen gestuurd. 

Facturen

De gemeente gaat over tot dagelijkse betaling van facturen.

Contact met de gemeente

We kunnen ons voorstellen dat u als ondernemer of organisatie vragen heeft over bepaalde regelingen of over de consequenties van het coronavirus voor uw bedrijf of organisatie. De accountmanagers van de gemeente Zwolle denken graag met u mee. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 038 498 32 66 of via e-mail postbus@zwolle.nl.

Werkgeversservicepunt Regio Zwolle

Werkgeversservicepunt (WSP) Regio Zwolle staat ook in deze moeilijke tijd voor u klaar. Heeft u vragen, kijk dan op www.wspregiozwolle.nl voor actuele informatie en contactadressen.

Coronaloket voor ondernemers

Heeft u vragen die niet worden beantwoord op een van de bovenstaande websites?

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een Coronaloket geopend voor ondernemers: https://www.kvk.nl/coronaloket. Hier vindt u informatie over verschillende regelingen, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. 

Het loket is ook telefonisch bereikbaar via tel. 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het kan erg druk aan de telefoon zijn.

Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kunt u bellen met 0031-20 205 1351.

Websites

Wilt u meer weten over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Daarnaast is er specifiek voor ondernemers een aantal relevante websites met meer info: