Overzicht ondersteuningspakket ondernemers rijksoverheid en gemeente Zwolle

Op Rijksoverheid.nl leest u meer informatie over de verlenging en uitbreiding van het landelijk Noodpakket banen en economie.

Financiële maatregelen gemeente Zwolle

Om u financieel tegemoet te komen tijdens de coronacrisis, kon u tot 1 september 2020 uitstel van betaling van belastingen, huur of andere financiële verplichtingen aanvragen. Voor maatschappelijke organisaties waren er leningsmogelijkheden, en bij de recente versoepelingsmaatregelen boden we horeca en cultuur extra (financiële) ruimte. Over geheel 2021 hoeft er geen precario terrassen en liggelden horecaboten betaald te worden. Lees meer over uitstel van betaling.

Ondersteuning

Ondersteuning op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken & ontwikkeling

Wie Waar

Werving & Selectie, Uitstroom, Ontwikkeling, Bijzondere doelgroepen aan het werk, arbeidsmarktinformatie, ziekmeldingen, ondersteunende instrumenten

Werkgevers

wspregiozwolle.nl

De Regio Zwolle Brigade ondersteunt ondernemers met raad en daad. Dat doet de Regio Zwolle Brigade aanvullend op de reguliere dienstverlening van gemeentes, UWV en alle andere instanties die iedere dag keihard werken op de gevolgen van de crisis zoveel mogelijk op te vangen en te beperken

Ondernemers

samenuitdecrisis-regiozwolle.nl