Overzicht ondersteuningspakket ondernemers rijksoverheid en gemeente Zwolle

Op Rijksoverheid.nl leest u meer informatie over de verlenging en uitbreiding van het landelijk Noodpakket banen en economie.

Financiële maatregelen gemeente Zwolle

Om u financieel tegemoet te komen tijdens de coronacrisis kon u uitstel van betaling van belastingen, huur of andere financiële verplichtingen aanvragen. Dat kan nog steeds. Voor welke branche dat geldt leest u op de pagina Uitstel van betaling.

Vitale doorstart

Via het traject Vitale doorstart krijgen ondernemers adviezen over het gezond voortzetten of verantwoord afwikkelen van hun bedrijf. Ook is er hulp bij huurconflicten door corona. Vitale doorstart geldt voor ondernemers in de sectoren horeca, retail, recreatie, evenementen en cultuur binnen de Regio Zwolle. Ondernemers die belang hebben bij het traject, kunnen zich aanmelden bij de Regio Zwolle Brigade.

Ondersteuning

Ondersteuning op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken & ontwikkeling

Wie Waar

Werving & Selectie, Uitstroom, Ontwikkeling, Bijzondere doelgroepen aan het werk, arbeidsmarktinformatie, ziekmeldingen, ondersteunende instrumenten

Werkgevers

wspregiozwolle.nl

De Regio Zwolle Brigade ondersteunt ondernemers met raad en daad. Dat doet de Regio Zwolle Brigade aanvullend op de reguliere dienstverlening van gemeentes, UWV en alle andere instanties die iedere dag keihard werken op de gevolgen van de crisis zoveel mogelijk op te vangen en te beperken

Ondernemers

samenuitdecrisis-regiozwolle.nl