Informatie over het coronavirus voor ondernemers

De informatie op deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. 

De impact van het coronavirus op de samenleving is groot. Naast onze gezondheid, is het ook belangrijk dat we onze banen en inkomens beschermen. De gemeente Zwolle wil, daar waar het kan, ondernemers ondersteunen in deze moeilijke tijd. 

Facturen

De gemeente gaat over tot dagelijkse betaling van facturen.   

Regionaal bureau zelfstandigen Zwolle 

Het Regionaal bureau zelfstandigen Zwolle (Rbz) helpt zp’ers die inkomensondersteuning nodig hebben. Op dit moment werkt het Rbz hard om alle aanvragen die binnenkomen zo snel en goed mogelijk te verwerken. U kunt het Rbz het best bereiken via het contactformulier. Een medewerker neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Uitstel van gemeentelijke belastingen

Om u financieel wat meer lucht te geven, hebben we besloten tot uitstel van betaling van belastingen, huur of ander financiële verplichtingen aan de gemeente voor ondernemers en organisaties die in de knel komen. Het uitstel geldt tot 1 september 2020. 

Bent u een ondernemer of een zelfstandige zonder of met personeel (ZP’er)? Dan kunt u voor de gemeentelijke belastingen (OZB, riool- en afvalstoffenheffing), uitstel van betaling aanvragen via de website van het GBLT. Dit kan tot 1 september 2020.

Precariobelasting en marktgelden 

De  precariobelasting voor horecaondernemers en marktgelden worden tot 1 september 2020 niet geïnd.

Sportverenigingen

Als sportverenigingen gebouwen van de gemeente huren, dan kunnen ze uitstel van betaling aanvragen. Dit geldt voor de huur tussen 1 maart en 1 september 2020. Uitstel van betaling kan dan worden aangevraagd bij Sportservice Zwolle. Dat kan via de mail gsa@sportservicezwolle.nl.

Andere organisaties

Uitstel van de gemeentelijke belastingen geldt ook voor organisaties, zoals wijkcentra, culturele instellingen en sportverenigingen. Deze organisaties kunnen bovendien ook uitstel van betaling aanvragen voor de huur/erfpacht wanneer zij (ook) een pand huren van de gemeente of grond in erfpacht hebben. Uitstel geldt voor de periode tot 1 september. Kijk hiervoor op www.zwolle.nl/uitstelvanbetaling. Hier vindt u het formulier om het uitstel aan te vragen. Voor partijen waarmee de gemeente een contract- of subsidierelatie heeft, zoals zorgaanbieders, onderzoekt het college of er verdergaande ondersteunende maatregelen mogelijk zijn. Zodra hiervoor een regeling gereed is, maakt de gemeente dit aan de partijen bekend. 

Gesubsidieerde instellingen

Naast bovenstaande maatregelen biedt de gemeente Zwolle ook financieel maatwerk aan gesubsidieerde organisaties. Voor meer informatie kunt u gebruik maken van dit contactformulier. Een medewerker neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met u op.

Toeristenbelasting

Voor de ontvangen aanslagen inzake toeristenbelasting kan tot 1 september 2020 uitstel van betaling worden aangevraagd. Er worden voorlopig geen nieuwe aanslagen gestuurd. 

Horeca

We zien dat veel horecaondernemers naar mogelijkheden zoeken om hun werk te kunnen blijven uitoefenen nu zij de deuren voor bezoekers moeten sluiten. Bijvoorbeeld door een afhaalloket te openen of door maaltijden te bezorgen. Om u daarin tegemoet te komen, mag u als horecaondernemer in Zwolle maaltijden en zwak-alcoholische dranken bezorgen, of laten afhalen. U heeft daarvoor dan geen extra vergunning nodig.  Wij vragen u om dan wel rekening te houden met de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat er tenminste 1,5 meter afstand moet zijn tussen bezoekers onderling, dat er niet te veel mensen tegelijk binnen zijn en dat uw klanten contactloos betalen. Let op: het is niet toegestaan om sterke dranken te verkopen.

Nu de horeca gesloten is, zien we ook dat veel van deze ondernemers de tijd benutten om schoon te maken en/of te verbouwen. De gemeente Zwolle wil samen met u meedenken welke toestemmingen u nodig heeft voor een verbouwing. U kunt hierover contact opnemen met een van onze adviseurs via telefoonnummer 038 - 4982482 of 038 - 4982554.  

Maatregelen van het Rijk

Naast deze gemeentelijke regelingen, heeft ook het Rijk ook verschillende maatregelen aangekondigd of ingezet:

  • Deeltijd WW
  • Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid
  • Uitstel van landelijke belastingen

Contact met de gemeente

We kunnen ons voorstellen dat u als ondernemer of organisatie vragen heeft over bepaalde regelingen of over de consequenties van het coronavirus voor uw bedrijf of organisatie. De accountmanagersvan de gemeente Zwolle denken graag met u mee. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 038 498 32 66 of via e-mail  postbus@zwolle.nl.

Coronaloket voor ondernemers

Heeft u vragen die niet worden beantwoord op een van de bovenstaande websites?

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een Coronaloket geopend voor ondernemers: https://www.kvk.nl/coronaloket. Hier vindt u informatie over verschillende regelingen, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. 

Het loket is ook telefonisch bereikbaar via tel. 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het kan erg druk aan de telefoon zijn.

Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kunt u bellen met 0031-20 205 1351.

Websites

Wilt u meer weten over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Daarnaast is er specifiek voor ondernemers een aantal relevante websites met meer info: