Bouwwerkzaamheden op Hessenpoort in volle gang. Volg het nu!

Bouwwerkzaamheden op Hessenpoort in volle gang. Volg het nu!

Via deze link kunt u de geplande werkzaamheden en bouwactiviteiten op Hessenpoort inzien. Op de communicatiekaart Hessenpoort zijn de bouwwerkzaamheden van nieuwe bedrijven en de werkzaamheden, bijvoorbeeld voor de infrastructuur, van de gemeente Zwolle weergegeven.

Periodiek wordt deze kaart geüpdatet. Afhankelijk van de impact van de werkzaamheden worden bedrijven in de directe omgeving betrokken bij of geïnformeerd over de planuitwerking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met accountmanager Gert Engelsman, telefoonnummer 06-57 94 72 21.