De Spoorzone als innovatief centrum van de stad en de regio

De Spoorzone als innovatief centrum van de stad en de regio

De Spoorzone moet het productieve en innovatieve centrum worden van de stad en de regio. Met een reden: ‘Wil je als stad en regio over tien of twintig jaar nog relevant zijn, dan moet je nú inzetten op technologieën van de toekomst’, zegt Guus Balkema, kwartiermaker van het innovatiedistrict.

Door nu als stad te investeren in een innovatiedistrict, versterk je je concurrentiekracht en de kwaliteit van leven van de inwoners in de stad en regio, zegt Guus Balkema. Sinds april 2019 is hij betrokken bij de ontwikkelingen in de Spoorzone. Hij bouwt samen met anderen aan de toekomst van het gebied en onderzoekt hoe de Spoorzone een economische innovatiehub van (inter)nationale betekenis wordt die van toegevoegde waarde is voor bedrijven uit de regio.

Mooie basis en veel kansen

Daarvoor keek Balkema onder meer naar de kwaliteit en kwantiteit van vastgoed en de omgeving, naar de mix van innovatieve organisaties, de creatieve- en Hanzecultuur in Zwolle en of de regio Zwolle aantrekkelijk is voor talenten voor nu en in de toekomst. Balkema: ‘De conclusie van die analyse is dat we hier een mooie basis hebben om op voort te bouwen. Er liggen veel kansen, bijvoorbeeld in de samenwerkingen tussen onderwijs en het bedrijfsleven. En de goede verbindingen met de Randstad en de ligging tussen de historische binnenstad en de IJssel, maakt dit tot een unieke locatie in Nederland en Europa.’

Samenwerking zorgt voor succes en impact

Samen met zo’n 35 grotere organisaties is eind november in Perron038 gesproken over de toekomst van het gebied. Diverse organisaties spraken daar de ambitie uit om gezamenlijk aan de slag te gaan. En dat is positief, zegt Balkema, want strategische samenwerkingen vormen een belangrijke hefboom voor succes en impact. ‘Nog veel bedrijven in deze regio zijn gericht op hun eigen keten en markt. Logisch natuurlijk, maar er zijn juist kansen om van elkaar te leren en daarmee sneller te reageren op de toenemende concurrentie. Bedrijven hebben vaak dezelfde vraagstukken. Bijvoorbeeld: hoe trek je talent aan, hoe ga je om met digitalisering? Dat is een goede basis om op voort te bouwen. De durf en het ondernemerschap van ondernemers Arend van der Sluis van Tembo en Piet Mosterd van AWL om het innovatielab Perron038 op te zetten, is een prachtig voorbeeld voor samenwerking. Het is een plek waar technici en bevlogen studenten samenwerken, onderzoeken en experimenteren. Om hightech machines beter en duurzamer te maken door continu te innoveren, leren en inspireren.’

Grootstedelijk gevoel uitdragen

Om de ambities voor de Spoorzone te kunnen realiseren, moet het gebied aantrekkelijker worden. Dat betekent meer groen, meer inwoners en meer bedrijvigheid. ‘We moeten investeren in een aantrekkelijker woon- en werkklimaat. Juist om meer mensen met ideeën aan te trekken die door heel Nederland gewild zijn. Denk bijvoorbeeld aan vakmensen en ondernemers met kennis van Artificial Intelligence en Vision Technologie. Dit gebied moet een grootstedelijk gevoel gaan uitdragen, terwijl je toch de kwaliteit van leven ervaart van de regio Zwolle.’

Binnenhalen startup en scale-ups

Een van de eerste acties wordt het binden van startups en scale-ups aan de Spoorzone. Want een deel van de werkgelegenheid van de toekomst zal daaruit voortkomen, voorspelt Balkema. ‘We hebben samen met partijen en inwoners een ontwikkelkader gemaakt waarmee we de contouren voor de toekomst borgen. Als overheid investeren we in de ontwikkeling van de Spoorzone, maar het echte succes van het innovatiedistrict voor de regio wordt uiteindelijk bepaald door het ondernemerschap van organisaties in de regio.’