‘De vraag was vaak simpeler dan het antwoord: ‘Hoe gaat het met je? En wat heb je nodig?’

‘De vraag was vaak simpeler dan het antwoord: ‘Hoe gaat het met je? En wat heb je nodig?’

‘We zijn halverwege 2021. Het jaar waarvan we vorig jaar om deze tijd nog dachten, hoopten, dat corona achter ons zou liggen. Helaas is dat niet het geval. Natuurlijk, er zijn lichtpuntjes. De terrassen zitten weer vol, zelfs bij minder weer en winkelen mag weer. Er komen steeds meer versoepelingen en de vaccinatiegraad wordt elke dag hoger. Hierdoor komt  een normale samenleving steeds dichterbij.

Maar corona heeft ondertussen wel diepe sporen achtergelaten. In ons persoonlijk leven en in de economie in onze stad. De impact op de verschillende sectoren is door de maatregelen die we moesten nemen enorm. Ik zie en hoor het grote verdriet, het onbegrip en soms ook de woede van mensen. Dat raakt me. Tegelijkertijd zie ik de veerkracht van ondernemers die nieuwe mogelijkheden aangrijpen, hun businessmodel omgooien en initiatief tonen.

Hoe gaat het met je? En wat heb je nodig?

We hebben het afgelopen jaar veel ondernemers gebeld die gebruik hebben gemaakt van een steunmaatregel. De vraag was simpeler dan het antwoord: hoe gaat het met je? En wat heb je nodig? De verhalen hebben ons als gemeente doen inzien dat we naast een luisteren door meer moeten bieden. Het traject Vitale doorstart is daar een direct gevolg van. In dit nieuwe traject begeleiden experts horeca- en retailondernemers bij het maken van een volgende stap. Je leest er meer over in deze nieuwsbrief.

Verlichten druk bij horecaondernemers

We komen ondernemers ook tegemoet door ons terrassenbeleid aan te passen: vorig jaar gold een tijdelijke verruiming. Die verruiming blijft. Dat betekent meer plek voor terrassen en voetgangers en minder verkeer in de stad om het centrum zo aantrekkelijk mogelijk te maken. En om de druk bij horecaondernemers te verlichten, hebben we besloten om in de eerste helft van dit jaar geen precariobelasting te heffen. We onderzoeken nog of meer maatregelen nodig zijn.

Breed offensief

Tot slot is er een breed offensief in de maak van onder meer gemeente, provincie, werkgeversorganisaties en onderwijsinstellingen. Samen onderzoeken we wat bedrijven in Zwolle en in de regio nodig hebben om ook na de crisis hun dienstverlening op orde te hebben. Dat gaat van financiën tot personeel en van digitalisering tot her- of bijscholing.

Schouder aan schouder

Hoewel de crisis in zijn diepste omvang voorbij lijkt en de economische vooruitzichten goed zijn, hebben we zowel economisch als mentaal nog een grote stap te zetten. Laten we dat doen zoals we dat ook in het afgelopen jaar zo vaak hebben gedaan: schouder aan schouder.’

René de Heer