Digitale strategie voor en met de stad

Digitale strategie voor en met de stad

Zwolle is een stad met ambitie. Er moet de komende jaren veel gebeuren om de grote ambities op het gebied van onder meer groei van de stad, economie, duurzaamheid en zorg en welzijn te realiseren. In de Digitale strategie van de gemeente Zwolle heeft de gemeente voor en met de stad de kansen benoemd om met digitalisering bij te dragen aan de realisatie van de opgaven die er liggen. Het doel: samen bepalen voor welke speerpunten we ons willen inzetten.

In de eerste maanden van dit jaar gingen we in gesprek met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en onze eigen medewerkers om een digitale strategie voor de gemeente Zwolle te ontwikkelen. Die strategie ligt er nu, deze is in juni 2021 vastgesteld door het college. Er zijn vier speerpunten waar we ons de komende jaren op richten: De digitale tweelingstad, Stad in verbinding, Fysieke ontmoetingsplaats en Bewust gebruik van digitale technologie. ‘We zijn ervan overtuigd dat Zwolle deze digitale strategie kan gebruiken om een nog mooiere stad te worden’, zegt portefeuillehouder Digitale transitie Michiel van Willigen.

Dialoogtafels

We spraken met in totaal zo’n vijftig personenover de leefbare, waardevolle, sociale en duurzame stad. Dat gebeurde aan per onderwerp ingedeelde dialoogtafels. Aan elke tafel werd dezelfde vraaggesteld: wat ziet u voor dit onderwerp als grote maatschappelijke opgave? En, bij de tweede bijeenkomst, hoe kan digitalisering bijdragen om die ambitie te verwezenlijken?

Vier speerpunten

‘Naar aanleiding van die dialoogtafels hebben we op basis van kansen drie speerpunten geformuleerd, samen met consultants van de organisatie New Nodes’, zegt Marrie Hol, strateeg innovatie en informatiesamenleving van de gemeente Zwolle. ‘Daaruit is het vierde speerpunt ontstaan: bewust gebruik van digitale technologie. Waar mogelijk zijn bestaande initiatieven en samenwerkingsverbanden gekoppeld aan de speerpunten. In de vervolgstap worden nieuwe initiatieven opgezet.

Gevolgen medewerkers gemeente Zwolle

Naast deze speerpunten voor de stad hebben we ook interne speerpunten geformuleerd voor de dienstverlening en ICT-continuïteit van de gemeente Zwolle, in september 2021 vindt hierover besluitvorming plaats. De koers die met deze digitale strategie wordt ingezet, vraagt ook iets van de medewerkers van de gemeente Zwolle. Zo zullen besluiten vaker genomen worden op basis van data. Ook kunnen medewerkers ervan uitgaan dat de dienstverlenende processen meer digitaal ondersteund worden, waardoor de klanten sneller en efficiënter geholpen worden. De rol van de gemeente Zwolle bij het realiseren van de digitale strategie zal per initiatief verschillen. Soms zullen we initiatiefnemer zijn, soms faciliteren we - bijvoorbeeld bij de realisatie van een fysieke ontmoetingsplek - en soms is de gemeente alleen regievoerder. Op een binnenkort te lanceren website van de gemeente Zwolle kan iedereen die wil bijdragen aan de strategie zijn idee, vraag of initiatief kwijt.

Meer informatie

In de Digitale strategie die als PDF onderaan deze pagina is toegevoegd, leest u meer over de vraagstukken die het uitgangspunt ervan vormden, de uiteindelijke speerpunten en welke organisaties input hebben geleverd.

digitale-strategie-gemeente-zwolle-juni-2021.pdf