Europese aanbesteding ingenieursdiensten gemeente Zwolle

Ingenieurs(bureaus) opgelet! Omdat wij als gemeente regelmatig ingenieursdiensten inkopen, zijn wij verplicht deze diensten Europees aan te besteden.

SSC ONS begeleidt dit voor ons en doet dat gelijktijdig ook voor de buurgemeente Kampen. Het betreft een raamovereenkomst (één per gemeente) met meerdere partijen voor de duur van vier jaar. Inschrijven kan tot uiterlijk 21 juni 2021 om 12.00 uur.

Inschrijven

De aanbesteding telt zeven verschillende expertisegebieden met daaraan gekoppelde vakgebieden en kerncompetenties. We dagen je uit om bij de inschrijving aan te geven waar je goed in bent en dat kort toe te lichten. Partijen die beschikken over één of meerdere kerncompetenties per vakgebied komen in aanmerking voor de raamovereenkomst(en). Interesse? Kijk op Tenderned voor informatie en documenten. op:

Bureaus en ZZP'ers

De vereisten van de inschrijving zijn zo laag mogelijk gehouden, zodat ook kleine bureaus en ZZP'ers kunnen inschrijven. Aan het aantal te contracteren raampartijen is geen limiet gesteld. Inhuur- en detacheringsopdrachten maken geen onderdeel uit van deze uitvraag. Beide raamovereenkomsten zijn naar verwachting vanaf 1 oktober 2021 van kracht of zoveel eerder als mogelijk.

Heb je vragen naar aanleiding van deze aanbesteding? Stel ze via Tenderned.