Fietspad gerecycled beton op Hessenpoort

Fietspad gerecycled beton op Hessenpoort

Een deel van het Hermelenpad, het nieuwe fietspad op Hessenpoort dat aansluit op de nieuw aangelegde Paderbornstraat, is aangelegd met grotendeels gerecycled beton. Het gaat om een proef van Heijmans Infra en de gemeente Zwolle. De komende jaren wordt gemonitord of het fietspad goed blijft functioneren en wordt kennis vergaard over de kwaliteit van de gebruikte materialen.

Het proefvak, dat sinds begin dit jaar toegankelijk is voor fietsers, is zo’n 90 meter en beslaat het laatste deel van het fietspad. De pilot omvat twee specifieke betonmengsels: een mengsel met 100% gerecycled grind en 50 % gerecycled zand en een mengsel waar nog 15% gerecycled bindmiddel/vulstof - een vervanger van primair cement - aan is toegevoegd. Het aandeel gerecycled beton is hiermee verhoogd van de gebruikelijke 30 procent ten opzichte van het grindaandeel naar meer dan 60 procent (van het totale mengsel). Tijdens het storten van de twee proefvakken zijn geen duidelijke verschillen waargenomen ten opzichte van ‘normaal’ beton. Het fietspad wordt enkele jaren gemonitord om te bepalen of de kwaliteit van het betonnen fietspad goed blijft.

Grote stap naar circulaire fietspaden

Binnen het bouwteam Hessenpoort proberen de gemeente Zwolle en Heijmans Infra in het ontwerp en de uitvoering gebruik te maken van duurzame oplossingen en innovaties. Heijmans Infra doet met deze proef ervaring op, zodat ze ook bij andere opdrachtgevers dit duurzame fietspad kunnen aanbieden.

Hergebruik materiaal

De gemeente Zwolle eist nu al dat een deel van de beton-grondstoffen hergebruikt materiaal is. De komende jaren worden deze eisen verder aangescherpt.