Florian van Dijk nieuwe aanwinst voor Hessenpoort en Oosterenk

Florian van Dijk nieuwe aanwinst voor Hessenpoort en Oosterenk

Florian van Dijk werkt sinds 1 september 2019 aan diverse projecten op bedrijventerrein Hessenpoort. Daarnaast houdt hij zich bezig met de transformatie van kantoren naar woningen op Oosterenk.

Van Dijk is geen onbekende binnen de gemeente. Eerder werkte hij ruim twee jaar bij de afdeling Wijk- en Beheermanagement voor verschillende Zwolse wijken. In zijn nieuwe rol houdt hij zich onder meer bezig met Hessenpoort als topwerklocatie, de verduurzaming van het bedrijventerrein en de planvoorbereiding voor de uitbreiding van Hessenpoort aan de zuidzijde (kleine kavels).  

Kleinschalige kavels

Van Dijk: ‘Er is steeds meer behoefte op de Hessenpoort voor kleinschalige kavels. We kijken nu of uitbreiding mogelijk is en hoe we dit landschappelijk kunnen inpassen, wat voor soort bedrijven zouden passen en hoe we hier onze ambities op het gebied van duurzaamheid, klimaat en energie kunnen waarmaken. Dat doen we in een projectgroep met collega’s van verschillende disciplines, zoals verkeer en stedenbouw.’

Slimme innovaties

Voor het project Duurzaam Hessenpoort onderzoekt Van Dijk hoe het bedrijventerrein met slimme innovaties duurzamer kan worden. ‘In oktober 2018 is er een plan van aanpak vastgesteld met verschillende projecten. Het is nu mijn taak om te kijken hoe we die kunnen verwezenlijken. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een onderzoek naar een collectieve warmtevoorzieningen of klimaatadaptatie op terrein- en gebouwniveau. Ook is er nu een KEC-adviseur beschikbaar voor ondernemers die zich nieuw vestigen op de Hessenpoort. Deze adviseur adviseert bedrijven bij het meenemen van duurzaamheidmaatregelen in de beginfase van de nieuwbouwontwikkeling.’

Oosterenk

Naast zijn werkzaamheden op Hessenpoort wordt Van Dijk ook ingezet voor Oosterenk. ‘Er is kantorenleegstand op Oosterenk. Tegelijkertijd is er behoefte aan extra woningen. We werken nu aan een visie hoe Oosterenk te transformeren naar een vitaal leefbaar gebied met een mix van werken en wonen. We onderzoeken bijvoorbeeld de mogelijkheid of het oude gebouw van het Waterschap en een aantal kantoorcomplexen achter het ziekenhuis kunnen worden omgebouwd tot woonvormen. Ik zal de initiatieven begeleiden die voortkomen uit de transformatie.’