Gemeente Zwolle drinkt straks koffie van impact ondernemers

Gemeente Zwolle drinkt straks koffie van impact ondernemers

Vanaf augustus 2021 gaat gemeente Zwolle de samenwerking aan met MAAS, Pure Africa en Koffielust, zodat we binnen de gemeente traceerbare, transparante, sociale en écht eerlijke koffie drinken. Impact en duurzaamheid staan centraal bij de totstandkoming van deze koffie.

Om een samenleving te creëren die gezond is en blijft voor mens en planeet moeten we zorgen dat welzijn, welvaart en welbevinden met elkaar in balans zijn. Gemeente Zwolle is enthousiast over de vele initiatieven van impact ondernemers die via hun bedrijfsvoering oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken. Steeds meer ondernemers richten zich op maatschappelijke thema´s als inclusiviteit en duurzaamheid.

Duurzame ambities

Om deze ontwikkeling te stimuleren en te versterken, werkt gemeente Zwolle samen met deze ondernemers. Bij onze inkoop hebben we bij de meest recente aanbestedingen duurzame ambities meegenomen in de gunning. Een eerlijke prijs en het creëren van duurzame impact zijn minstens zo belangrijk als de kwaliteit van het product of de dienst. Dit hebben we laten zien bij de aanbesteding van de koffie.

Directe lijnen met koffieboeren in Afrika

Eerlijke keten In de ketensamenwerking zorgt Pure Africa voor directe lijnen met koffieboeren in Afrika en betaalt een eerlijke prijs die veel hoger ligt dan de wereldmarktprijs. Daarnaast gaat van iedere kilo verkochte koffiebonen 1 euro naar microkredieten. Zo investeren we met elke kop koffie in de toekomst van Afrikaanse koffieboeren én stimuleren we lokaal ondernemerschap. De koffiebonen worden gebrand bij Koffiebranderij Koffielust en daarmee ondersteunen we gedetineerden bij een gezonde terugkeer in onze maatschappij. De schaalgrootte van MAAS maakt deze prachtige ketensamenwerking mogelijk en zorgt ervoor dat iedere kop koffie bij de Gemeente Zwolle impact maakt.