Hessenpoort gaat uitbreiden met kleinschalige kavels op Hessenpoort 3!

Hessenpoort gaat uitbreiden met kleinschalige kavels op Hessenpoort 3!

Ondernemers die op zoek zijn naar kleinere kavel Op de Hessenpoort kunnen over een paar jaar terecht op Hessenpoort 3. Het bedrijventerrein wordt aan de zuidkant uitgebreid met kavels tot 1 hectare. De plannen voor de uitbreiding zitten nog in de voorbereidingsfase. De planning is om eind 2021 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

Hessenpoort 3 wordt gesitueerd tussen de Bohemenstraat en de vernieuwde N340. De kavels variëren in grootte tussen de 2.500 en 10.000 vierkante meter. Als alles volgens plan verloopt kunnen de eerste kavels vanaf 2024 worden uitgegeven. Daarmee voorziet het bedrijventerrein in de behoefte voor de komende 10 jaar.

Extra arbeidsplaatsen

De uitbreiding levert circa 500 directe arbeidsplaatsen op. Het grootste deel betreft medewerkers in vaste dienst. De bijdrage aan de regionale economie wordt geschat op circa 35 miljoen euro per jaar. Op jaarbasis zal zo’n 1 miljoen extra worden geïnvesteerd innovatie en R&D.

Versterking profiel Hessenpoort

De uitbreiding versterkt het profiel van Hessenpoort door de ligging en de ruimtelijke kwaliteit en ambities op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en (circulaire) economie. Ook wordt rekening gehouden met de nieuwste trends en ontwikkelingen, zoals robotisering, e-commerce en smart industry om Zwolle nog beter te positioneren.