‘Het was een kwestie van beginnen en logisch nadenken vanuit de behoefte van de ondernemer’

‘Het was een kwestie van beginnen en logisch nadenken vanuit de behoefte van de ondernemer’

Toen Janna van Maar op maandag 16 maart 2020 haar eerste corona-thuiswerkdag had, werd al snel duidelijk waar de eerste prioriteit lag: duidelijkheid voor ondernemers. Ondernemersverenigingen en medewerkers die contacten onderhouden met bedrijven werd gevraagd de behoeftes te inventariseren. Vanuit alle kanalen die ondernemers hebben voor contact met de gemeente, werd diezelfde week het Coördinatieteam Ondernemersvragen (CTO) samengesteld. Een kijkje achter de schermen van die eerste hectische periode en een blik vooruit naar de betekenis van de tweede fase voor ondernemers.

Een draaiboek was er niet. ‘Het was een kwestie van beginnen en logisch nadenken, vooral vanuit de behoefte van de ondernemer’, blikt beleidsadviseur economie Janna van Maar terug. ‘Vervolgens gaat het om snelheid, goede communicatie, elkaar weten te vinden en voor elkaar klaarstaan. Iedereen schoot meteen in dezelfde modus: we moeten elkaar én de ondernemers helpen. We zullen een volgende keer ongetwijfeld zaken beter kunnen aanpakken, maar over het algemeen is het goed verlopen. Ik hoor positieve geluiden van ondernemers, bijvoorbeeld over de snelheid waarmee de TOZO-regeling is uitgekeerd en uitstel van betalingen (gemeentelijke heffingen en huur) is verleend.’

Het Coördinatieteam Ondernemersvragen 

In het CTO zitten collega’s van verschillende disciplines: het Klantcontact Centrum, Team Economie, Financiën, Sport, Cultuur, Vastgoed, Communicatie, het Regionaal Bureau Zelfstandigen en het GBLT. Ook is een bestuursadviseur aangehaakt voor een korte lijn met wethouder René de Heer. Van Maar: ‘Zo hebben we van elke relevante afdeling een linkin pin in het CTO zitten, waardoor we vragen van ondernemers snel kunnen beantwoorden. Vooral in het begin lag bij de accountmanagers veel nadruk op het bieden van een luisterend oor.’ 

Communicatie

Om de ondernemers feitelijk en goed te informeren is deze nieuwsbrief Zwolle Onderneemt eenmalig naar alle ondernemers gestuurd. ‘Daarmee brachten we ze op de hoogte van dit communicatiekanaal en van de belangrijkste ontwikkelingen en steunmaatregelingen van dat moment. Daarnaast hebben we extra webpagina’s aangemaakt met daarop onder meer uitleg over regelingen, veel gestelde vragen en meer infrmatie over uitstel van betalingen.’ Voor de binnenstad werd een apart coördinatieteam opgetuigd, met daarin ook het ZwolleFonds als vertegenwoordiger van de ondernemers en binnenstadbewoners. Vanuit dit team zijn voor de horeca ook ketengesprekken georganiseerd om die sector te ondersteunen.

Tweede fase 

Na de hectiek van de eerste fase, is nu de tweede fase aangebroken. Van Maar: ‘Zwolle volgt daarin de landelijke lijn. De steunmaatregelen zoals we die hadden tot 1 september 2020, zijn gewijzigd. Dat betekent onder meer dat we vanaf 1 september weer starten met het factureren en innen van belastingen voor bedrijven die hiervoor uitstel hadden ontvangen. Ondernemers die dit financieel nog niet kunnen opbrengen, trek aan de bel! Dan kijken we samen naar oplossingen.’

Kijk voor meer info over de tweede fase op onze pagina uitstel van betaling.