Hoe gaat Scania om met de coronacrisis?

Hoe gaat Scania om met de coronacrisis?

Meerdere bedrijven sloten in de afgelopen weken hun deuren. Noodgedwongen óf uit eigen beweging. Anderen bleven, in aangepaste vorm, doordraaien. Hoe vergaat het grote Zwolse bedrijven in tijden van corona? Hoe gaan ze om met medewerkers en klanten en hoe anticiperen ze op de maatregelen van de overheid? En zijn er lichtpuntjes? We spraken hierover met Betsie Grube, directeur HR & Communications van Scania.

‘We hebben een behoorlijk zware periode achter de rug’

‘We hebben een behoorlijk zware periode achter de rug’, vertelt directeur HR & Communications Betsie Grube van Scania. ‘Van 23 maart tot 20 april 2020 zijn we volledig gesloten geweest. Toeleveranciers uit onder meer Frankrijk en Italië konden niet meer leveren en we konden de anderhalve meter afstand niet meteen op alle plekken realiseren. Op 20 april zijn we weer opgestart. Om de veiligheid van onze medewerkers te garanderen, hebben we ons productieproces herzien: we werken met minder mensen aan de lijn en in een lager productietempo. Daardoor produceren we nu ongeveer eenderde van onze normale capaciteit. Kantoorpersoneel werkt bijna allemaal thuis.’

Filmpjes

Scania beschikte al over een crisisteam. Dat kon nu volop aan de slag. Samen met onder meer de OR hebben zij diverse maatregelen ingevoerd. ‘We werken met een tweeploegensysteem, normaal draaien we door. Tussen wisseling van de ploegen staat de productie nu een uur stil, zodat er geen onderling contact is. Er is eenrichtingsverkeer in de gangen, de kantine is aangepast en deurklinken, trapleuningen etc. worden om de twee uur schoongemaakt. Verzin het en we hebben het gedaan. Voor de herstart van productie hebben we filmpjes gemaakt om te laten zien hoe de werkplekken er nu uit zien. Daar werd heel positief op gereageerd. Het zorgde voor extra betrokkenheid én het nam onrust weg: kunnen we straks wel veilig aan de slag? Ook het openstellen van een speciaal informatienummer met onze arbodienst werkte goed. Hier konden medewerkers terecht met alle vragen rondom corona.’

Betrokkenheid

Bij het inroosteren van het personeel worden vooral de vaste medewerkers zoveel mogelijk ingezet. Scania werkt daarbij met een roulatiesysteem, zodat iedereen zoveel mogelijk hetzelfde aantal uren kan maken. ‘Om te zorgen dat iedereen zich betrokken blijft voelen, houden we meetings via Teams en zijn er WhatsAppgroepen aangemaakt. Leidinggevenden houden iedere dag een pulsemeeting en daarnaast gaat de normale vergaderstructuur door. Wat ook goed werkt voor zowel de betrokkenheid als de informatievoorziening, is onze Scania app. Daarin delen we updates over coronamaatregelen, over nieuws rondom leveranciers, maar ook over leuke vrijwilligersactiviteiten of nice-to-knowdingen om het Scaniagevoel te behouden.’

Impact

Over de gevolgen voor de lange termijn is nu nog weinig te zeggen, zegt Grube. ‘De overheid is natuurlijk snel met een pakket steunmaatregelen gekomen, maar in de praktijk blijkt het toch lastiger om 90% van de loonkosten vergoed te krijgen. Je kunt je voorstellen dat wanneer er een paar weken geen geld binnenkomt maar er wel uitgaat, dat financiële impact heeft. De vraag is hoe de markt zich straks gaat ontwikkelen. Als de vraag naar trucks straks instort, dan zal dat consequenties hebben voor de werkgelegenheid. Daar zijn we wel huiverig voor.’

Solidariteit

Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen. ‘Sommige medewerkers blijken verborgen talenten te hebben. Zo heeft een collega een online chatsysteem ontwikkeld voor oudere mensen tegen eenzaamheid. Een ander is met muzikanten langs verzorgingshuizen gegaan en iemand heeft een naailijn opgezet om mondkapjes te maken. We zien ook veel solidariteit onder collega’s, dat is mooi.’