NEXT zoekt naar technisch toptalent voor de klantvraag van morgen

NEXT zoekt naar technisch toptalent voor de klantvraag van morgen

Royal Huisman, Agrifac en ELEQ uit Steenwijkerland hebben het Network of International Exchange of Talent (NEXT) opgericht. Het doel is om technisch toptalent binnen te halen en te behouden. NEXT maakt onderdeel uit van het Actieplan Werk dat door de regio Zwolle wordt ondersteund.

NEXT moet een sterk consortium worden van hoogwaardige technologische bedrijven met ambitie. Wethouder Bram Harmsma van Steenwijkerland noemt het gemeenschappelijke belang, waardoor bedrijven en overheid nauwe samenwerking zoeken, de kracht van het consortium. ‘Het is een vernieuwend concept, interessant voor topspelers op de markt die op zoek zijn naar mensen met de juiste technische skills. Die high potentials zijn keihard nodig als pijlers onder de innovatiekracht van deze bedrijven. Dat het initiatief is ontstaan vanuit de bedrijven zelf is natuurlijk een enorme plus. Zij kennen de praktijk, weten wat de klantvraag van de toekomst is en zien wat daarvoor nodig is.’

NEXT is actief op 4 thema’s:

  • Het uitbouwen en versterken van het internationale netwerk;
  • Acquisitie en uitwisseling van global talent;
  • Upgraden van het woon- en werkklimaat voor internationaal toptalent;
  • NEXT Academy: opleiding en training van mondiale toppers gericht op International 2030 Skills.

De komende weken wordt NEXT regionaal bij bedrijven en bestuurders geïntroduceerd met de mogelijkheid om zich aan te sluiten.

Kijk voor meer informatie op steenwijkerland.nl/next.