Nieuw beeldmerk moet Hessenpoort nog beter in de markt zetten

Nieuw beeldmerk moet Hessenpoort nog beter in de markt zetten

Om bedrijventerrein Hessenpoort een eigen look-and-feel te geven, is een nieuw beeldmerk ontwikkeld. Dit beeldmerk is op donderdag 8 oktober 2020 officieel gelanceerd door wethouder René de Heer. Het filmpje van de lancering vindt u hier. 

Optelsom van plussen

Het nieuwe beeldmerk is kleurrijk en symboliseert ‘de optelsom van plussen’ en Hessenpoort als logistieke kruispunt. Reclamebureau Circuit heeft het logo ontworpen en voerde voorafgaand daaraan een marketingonderzoek uit om tot de profilering van het merk Hessenpoort te komen. 

Speerpunten

Enkele speerpunten uit dit marktonderzoek zijn de strategische ligging met een goede bereikbaarheid, een aantrekkelijk werkklimaat door aandacht voor ecologie, energie en duurzaamheid, grote kavels met uitbreidingsmogelijkheden, een actieve ondernemersvereniging en Zwolle als aantrekkelijke woon- en werkstad met voldoende en goede arbeidskrachten.

Topwerklocatie

Hessenpoort is een van de Topwerklocaties van de Provincie Overijssel. De gemeente, Ondernemersvereniging Hessenpoort (OVH) en de provincie Overijssel werken samen om deze locatie verder te versterken. De focus ligt daarbij op duurzaamheid en bereikbaarheid. Dit in nauwe samenhang met Zwolle als stad.

Exclusiviteit

Het ‘vermarkten’ van Hessenpoort gebeurt volgens de oorspronkelijk ontwikkelde visie. Dat houdt in dat de exclusiviteit van Hessenpoort benadrukt blijft en dat er goed gekeken wordt welke bedrijven zich er kunnen vestigen.

Het nieuwe reclamebord met de nieuwe uitstraling

Wethouder René de Heer en de ondernemers tonen de vlag met het nieuwe beeldmerk