Nieuwe accountmanagers voor starters en sociaal ondernemen, en nieuwe economie

Nieuwe accountmanagers voor starters en sociaal ondernemen, en nieuwe economie

Karin van Vilsteren en Karel Bolt zijn twee nieuwe gezichten binnen de gemeente Zwolle. Bolt is accountmanager nieuwe economie. Karin van Vilsteren is sinds half mei 2020 Marijke Sterkenburg opgevolgd als ‘startersmakelaar’. Daarnaast is ze accountmanager sociaal ondernemen, een nieuwe functie binnen de gemeente.

‘Er zijn in de regio veel initiatieven voor starters, maar wat ontbreekt is een  toegankelijk platform’, zegt Van Vilsteren. ‘Als gemeente wil je laten zien dat starters welkom zijn. Je wilt hen faciliteren, ondersteunen, verbinden aan interessante partijen en behouden voor de stad, ook wanneer ze groeien. Dat vraagt om een stevig netwerk.’ Van Vilsteren werkt nu aan een concreet plan dat moet leiden tot een digitaal en fysiek platform. ‘Daarvoor ben ik in gesprek met partijen die hier al een belangrijke rol in spelen, waaronder Windesheim en Green PAC iLab. Starters brengen vernieuwing en daarmee kansen voor de lokale en regionale economie.’

Bestaande initiatieven zichtbaar maken

Hiervoor werkte Van Vilsteren jarenlang in verschillende functies binnen het sociaal domein, waarbij re-integratie en het bij elkaar brengen van partijen een rode draad vormden. Deze ervaring gaat ze als accountmanager sociaal ondernemen inzetten voor de opzet van een ecosysteem dat moet leiden tot een meer inclusieve samenleving. ‘We willen in Zwolle een klimaat creëren waardoor bedrijven die sociale impact willen maken, kiezen voor Zwolle. Hierbij gaat het om het luisteren wat er speelt, meedenken in oplossingen en als gemeente laten zien dat we doen wat we hebben afgesproken.  Samen met onder andere een aantal  ondernemers en het onderwijs ga ik aan de slag om bestaande initiatieven zichtbaar te maken, daar waar mogelijk aan elkaar te koppelen en bedrijven te stimuleren om, naast het realiseren van zoveel mogelijk omzet, ook bij te dragen aan het maatschappelijk belang. Wat dat betreft doe ik vanuit mijn accountmanagement sociaal ondernemen hetzelfde als voor starters, namelijk de regie voeren: inventariseren welke initiatieven er zijn en deze aan elkaar koppelen, en het zoeken naar structurele oplossingen bij knelpunten die worden ervaren om de doelstelling te behalen.’ 

Doorontwikkelen vier Zwolse topinnovatiecentra

Karel Bolt begon in juni 2020 als sector accountmanager nieuwe economie, waarin hij strategische gesprekspartner is van de vier Zwolse topinnovatiecentra: Polymer Science Park, Health Innovation Park, Climate Campus en Enexis Campus. ‘Verschillende topinnovatiecentra, zoals het PSP, zijn opgericht door enkele launching partners. Het is nu mijn opdracht om te helpen deze organisaties zoveel mogelijk op eigen benen te laten staan. Waar liggen kansen? En hoe kunnen we daar als gemeente vorm en inhoud aan geven? Het PSP zou bijvoorbeeld een rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van innovatieve producten binnen de gezondheidszorg. Daarvoor zouden wij ons netwerk kunnen inzetten. Ook kunnen we meedenken bij het ontwikkelen van een toekomstbestendig businessmodel.’ 

Samenwerkingen realiseren Spoorzone

Daarnaast is Bolt verantwoordelijk voor het doorontwikkelen van de Spoorzone als het innovatieve hart van Zwolle. ‘Dan moet je vooral denken aan het ontwikkelen van een innovatie-ecosysteem, waarbij we samenwerkingen voor de lange termijn willen stimuleren tussen bedrijven onderling, maar ook tussen bedrijven, kennisinstellingen en culturele partijen. Daarvoor zal ik ook gaan samenwerken met kwartiermaker Marius Woldberg van Perron038 en uiteraard met de collega’s binnen de afdeling Ruimte en Economie.Uiteindelijk willen we dat de Spoorzone een vernieuwend, inspirerend en creatief epicentrum wordt waar een sfeer heerst die interessant is voor bedrijven die op zoek zijn naar een aantrekkelijke vestigingsplaats en jong arbeidspotentieel.’