Nieuwe operationeel directeur Port of Zwolle moet havenactiviteiten stroomlijnen

Nieuwe operationeel directeur Port of Zwolle moet havenactiviteiten stroomlijnen

Herman van Loo is sinds januari de nieuwe operationeel directeur van Port of Zwolle, het samenwerkingsverband van de havens in de gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel. Zijn voornaamste opdracht: het verzelfstandigen en stroomlijnen van havenactiviteiten die nu nog door de drie gemeenten zelf worden uitgevoerd.

Van Loo: ‘Dan moet je denken aan één havenverordening met één tariefstructuur, één geautomatiseerd systeem voor het innen van havengelden en een efficiëntere manier om schepen aan- en af te melden in de havens.’ Hiervoor was Van Loo twaalf jaar lang directielid van de gemeente Kampen en is ‘gepokt en gemazeld’ in bedrijfsvoeringsprocessen zoals die binnen gemeenten uitgevoerd worden. Ook werkte hij vijf jaar als Unit controller bij de provincie Overijssel en was hij tot 1 januari voorzitter van de Talentenregio, een samenwerkingsverband tussen 24 overheidsorganisaties.

Oplossen logistieke knelpunten

Inmiddels is Van Loo vanuit zijn functie als operationeel directeur toegetreden tot de stuurgroep van het Logistiek  Netwerk Regio Zwolle. ‘Daarin kijken we vanuit verschillende invalshoeken hoe we logistieke knelpunten in de regio kunnen oplossen. Port of Zwolle kan daar zeker een rol in spelen. Bijvoorbeeld door een groter deel van het vervoer dat nu over de weg gaat, over water te vervoeren. Een van de speerpunten van Port of Zwolle is daarom nog altijd de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand.’ Die verbreding kost circa 200 miljoen euro. Ondanks financiële toezeggingen van regionale overheden en bedrijven, komt er nog 80 miljoen tekort. Het onderwerp is al meerdere malen op de kaart gezet in Den Haag, maar vooralsnog zonder gewenst resultaat. Een bredere sluis zou 110 miljoen aan investeringen en zo’n 3000 arbeidsplaatsen opleveren. Ook kan Port of Zwolle dan kruiplijncoasters van 4.500 ton aan, zo schreef de Volkskrant vorig jaar. ‘Dat betekent dat ook schepen die vertrekken naar Noord-Engeland, de Baltische staten en Scandinavië hier hun lading kunnen overslaan.’

Logistieke hotspot van de regio

Port of Zwolle presenteert zich graag als de logistieke hotspot van de regio. Om dat te blijven, moeten de havens zich blijven ontwikkelen. De vraag is alleen hoe. En waar. ‘In de Zuiderzeehaven in Kampen is de laatste kavel inmiddels verkocht. De drie gemeentes moeten gezamenlijk beslissen hoe ze deze ontwikkeling willen vormgeven. Wij doen daarvoor het voorwerk, maar de politiek beslist: welke investering is waar nodig en wat is de te verwachten economische spin-off?’ Al met al is het een uitdagende klus, zegt Van Loo. Voorlopig duurt zijn aanstelling een jaar. ‘In het derde of vierde kwartaal kijken we wat de vorderingen zijn, welke besluiten zijn genomen, hoe de toekomst eruit ziet en welk directiemodel daar bij hoort.’  Lees hier meer informatie over Port of Zwolle.