Nieuwe regeling voor huishoudens in financiële nood en uitbreiding steun- en herstelpakket ondernemers

Nieuwe regeling voor huishoudens in financiële nood en uitbreiding steun- en herstelpakket ondernemers

Voor mensen die door een terugval in hun inkomen noodzakelijke kosten zoals woonlasten moeilijk kunnen betalen, komt er een nieuwe overheidsregeling: TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten).

De TONK

De TONK is een tijdelijke aanvulling op de bestaande Bijzondere bijstand en gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Naar verwachting kan deze regeling vanaf 1 maart worden aangevraagd.

Wie ervoor in aanmerking komen, wat de randvoorwaarden en regels zijn en hoe de regeling aangevraagd kan worden, is op dit moment nog niet bekend. Zodra hier meer duidelijkheid over is, publiceren we dit op onze website www.zwolle.nl.

Uitbreiding steun- en herstelpakket voor ondernemers

De Rijksoverheid heeft het steun- en herstelpakket voor ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis flink uitgebreid. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Kijk voor het volledige overzicht op de website van de Rijksoverheid.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het kabinet breidt de TVL-regeling uit én meer ondernemingen kunnen er aanspraak op maken. De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten en de maximale subsidiebedragen gaan omhoog. Ook onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL.

Voorraadvergoeding detailhandel

De maatregel wordt verlengd en verhoogd.

Startersregeling

Een nieuwe regeling voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. Het kabinet hoopt het aanvraagloket van de regeling in mei 2021 te kunnen openen.

NOW en Tozo

De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. Vanaf 15 februari 2021 kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart. De Tozo kan vanaf 1 februari 2021 worden aangevraagd met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd. Per 1 april gaat de verlengde Tozo in.

Evenementen

Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals.

Belastingmaatregelen

De periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen, wordt verlengd tot 1 juli 2021. De Belastingdienst wil daarnaast samen met schuldeisers en schuldhulpverleners soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden, voor als een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Ook onderzoekt het kabinet voor na de crisis de vormgeving van belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in het zogenaamde gebruikelijk loon lager vaststellen. Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt vanwege de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021.

Meer informatie

Kijk voor overige maatregelen en uitgebreidere informatie op deze website van de Rijksoverheid.