Onderzoek naar oplossingen voor schaarste energienetwerk Hessenpoort

Onderzoek naar oplossingen voor schaarste energienetwerk Hessenpoort

Het overschot aan duurzaam opgewekte energie op Hessenpoort wordt in de toekomst mogelijk omgezet in waterstof of opgeslagen in een batterij voor later gebruik. Een haalbaarheidsonderzoek naar onder meer deze mogelijkheden wordt geïnitieerd door Nieuwe Energie Overijssel (NEO). 

Waterstof of batterij

‘Er worden verschillende technische oplossingen doorgerekend’, zegt programmaverantwoordelijke Dirk Jan Masselink van NEO. ‘Een van de opties waarnaar gekeken wordt, is om energie op piekmomenten op te slaan in een batterij die de energie een paar uur later weer teruglevert aan het net. Een andere optie is het omzetten van energie in waterstof. Dat kun je opslaan in een tank, lang bewaren en eventueel verplaatsen naar een andere plek. De informatie van Ondernemersvereniging Hessenpoort die ook bezig is met een onderzoek naar een waterstofvulpunt, wordt meegenomen in deze haalbaarheidsstudie.’ In september 2020 moeten de conclusies van het onderzoek klaar zijn. Die worden voorgelegd aan de bestuurlijke kerngroep van NEO, met daarin vertegenwoordigers van alle belanghouders. De keuze hangt onder meer af van financiën, planologische gevolgen, voorkeur van ondernemers, aansluiting bij initiatieven die er al zijn en snelheid van realisatie. 

NEO

In Nieuwe Energie Overijssel werken acht kernpartners in alliantievorm aan de missie voor een energieneutraal Overijssel in 2050. Hierin zijn onder meer provincie, gemeenten, netbeheerder en natuur- en milieuorganisaties vertegenwoordigd. Kijk voor meer informatie op Nieuwe Energie Overijssel