Port of Zwolle timmert flink aan de weg

Port of Zwolle timmert flink aan de weg

Port of Zwolle is eind 2015 door de gemeentes Zwolle, Kampen en Meppel officieel opgericht. Het gezamenlijk havenbedrijf moet het logistieke knooppunt van Noordoost Nederland worden. Hoe heeft het havenbedrijf zich in tweeënhalf jaar tijd ontwikkeld?

Jeroen van den Ende en Marco Swenne vormen samen de directie van Port of Zwolle. Van den Ende: ‘We hebben in de eerste fase vooral gewerkt aan onze naamsbekendheid en profilering. Daarvoor is een website ontwikkeld en generen we zoveel mogelijk landelijke publiciteit. Dat begint nu zijn vruchten af te werpen. Zo heeft een Duits bedrijf dat windmolens plaatst in Duitsland ons benaderd voor de overslag van de windmolens. Een enorme opdracht, die Zwagerman in de Katwolderhaven in Zwolle nu uitvoert.

Ook zien we een forse stijging in het aantal containers dat binnen ons havengebied wordt overgeslagen. In 2016 waren dat er zo’n 100 duizend, inmiddels zitten we op 131 duizend. Die volumes zijn ook nodig om in beeld te blijven bij de grote zeehavens, Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Dat is ook één van de redenen dat we lid geworden zijn van de Rotterdam Port Promotion Council, een internationaal netwerk van het bedrijfsleven in de Rotterdamse haven.’

Landelijke bekendheid

Een andere manier om in beeld te komen bij grote (landelijke) partijen, was door gastheer te zijn van het Multimodal Event van het Nieuwsblad Transport in oktober vorig jaar. Zo’n 300 vertegenwoordigers uit de transportsector brachten toen een bezoek aan een van de vier grote logistieke bedrijven in de regio: Wehkamp, DHL, Scania en containerterminal MCS in Meppel. In de middag konden zij diverse sessies bijwonen over ontwikkelingen in multimodaal vervoer. Een ander event, dat we jaarlijks organiseren, is het Havendiner Regio Zwolle. De tweede editie hiervan was in februari, waar Bert Weever van Graansloot werd verkozen tot havenondernemer van het jaar.

Inmiddels is er ook een Raad van Advies, met oud-minister van verkeer en waterstaat Tineke Netelenbos, CEO van het Havenbedrijf Amsterdam Koen Overtoom en haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Volwaardige gesprekspartner

Het havenbedrijf ontwikkelt zich ook in praktische zin door. Van den Ende: ‘Vorige maand zijn de eerste gesprekken gevoerd om toe te werken naar een gezamenlijke havenverordening, het centraal innen van de havengelden en een duidelijke tarievenstructuur. Dat is een enorme stap in de ontwikkeling van Port of Zwolle. Ook door op die manier als één bedrijf naar buiten te treden, ben je een volwaardige gesprekspartner voor grote bedrijven en grotere havens. Kijk, de business wordt niet gesloten in de Regio Zwolle, maar daarbuiten. Dáár moet je de aandacht krijgen. De NOS berichtte onlangs nog over het grote aantal distributiecentra in Nederland en noemde in datzelfde bericht Wehkamp. Je merkt dat de Regio Zwolle ook landelijk steeds bekender wordt. Regio Zwolle groeit. Dat komt echt niet alleen door Port of Zwolle, maar ik word er wel blij van als wij daaraan kunnen bijdragen.’