Praat mee over digitalisering van en voor de stad Zwolle

Praat mee over digitalisering van en voor de stad Zwolle

Digitalisering biedt grote kansen voor onze stad. Als gemeente willen we deze kansen optimaal herkennen én benutten en werken daarvoor aan een nieuwe digitale strategie. Dat doen we samen met inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. We organiseren daarvoor gesprekken rondom vier thema’s: Duurzame stad, Sociale stad, Waardevolle stad en Leefbare stad.

Wij zijn benieuwd naar uw input als ondernemer!

Met deelnemers gaan we in gesprek over welke kansen digitalisering biedt voor stad en regio Zwolle, bijvoorbeeld op het gebied van data, AI, robotisering en innovatieve dienstverlening. Ook gaan we in op welke behoefte er leeft op dit gebied en welke mooie initiatieven er al bestaan. We benutten graag de denkkracht en verbeelding van mensen die ervaring of feeling hebben met digitalisering binnen hun vakgebied. Op basis van de uitkomsten van de gesprekken bepalen we hoe we de kansen en uitdagingen met en voor de stad kunnen stimuleren en ondersteunen. Daarnaast concretiseren we deze kansen en uitdagingen in programma’s en projecten en brengen we hier prioritering in aan.

Wilt u met ons meedenken?

Meld u aan voor deelname aan online bijeenkomsten over het thema dat u aanspreekt (vol = vol). U kunt 1 tafel kiezen waaraan u wilt deelnemen. Vooral bij de tafel duurzaam en leefbaar is nog ruimte. Aanmelding betekent dat u aan 2 bijeenkomsten van een dagdeel deelneemt. Wij zijn op zoek naar deelnemers die opereren op het snijvlak van business en digitale innovatie.

Aanmelden

U kunt zich op deze pagina aanmelden. Hier vindt u ook meer informatie over de centrale vragen per thema en op welke data de online bijeenkomsten plaatsvinden.

Vragen?

Voor vragen over deelname kunt u contact opnemen met: carla@newnodes.nl. Adviesbureau New Nodes ondersteunt ons bij de ontwikkeling van de digitale strategie.