Praat mee over het economisch perspectief van Zwolle

Praat mee over het economisch perspectief van Zwolle

Wat heeft Zwolle nodig om aantrekkelijk te zijn voor ondernemers? Worden de juiste zaken in de schijnwerpers gezet? En hoe geven we concreet invulling aan onze ambities als regio? Over deze en andere vragen worden ondernemers uitgenodigd om mee te denken.

Ambitie

De basis voor de koers die Zwolle gaat varen, ligt in de economische agenda van de Regio Zwolle, benadrukt strateeg economie Annelies Boot van de gemeente Zwolle. ‘De Regio Zwolle heeft de ambitie uitgesproken om de vierde economische regio van Nederland te worden. Vervolgens hebben we onszelf de vraag gesteld hoe wij als gemeente kunnen bijdragen aan die ambitie. We hebben daarvoor drie handelingsperspectieven benoemd: Doorgaan op de huidige voet, het versterken van de stedelijke economie door de sectoren ICT & e-commerce, health, en de creatieve en (slimme) maakindustrie in de schijnwerpers te zetten, en de economie vernieuwen vanuit industriële kracht en grootschaligheid.’

Versterken stedelijke economie

Op basis van een aantal toekomstscenario’s, blijkt het versterken van de stedelijke economie Zwolle de meeste kansen op te leveren. ‘We denken dat er nog veel winst te behalen is in de versterking van de samenwerking tussen ondernemers onderling, met het (universitair) onderwijs en in het vergroten van de innovatiekracht van stad en Regio. Van ondernemers horen we graag hoe zij daar tegenaan kijken. Zijn zij het daarmee eens? En hebben zij ideeën over de invulling daarvan? Hoe zouden we de bestaande samenwerkingen met onderwijs verder kunnen versterken? Moeten we meer woningen bouwen om jong talent te kunnen huisvesten? Hoe kunnen we als Zwolle beter aansluiten op de landelijke agenda’s? We willen de input ook gebruiken om Zwolle beter te positioneren in Nederland, zodat bedrijven ook aan ons denken in hun zoektocht naar een aantrekkelijke vestigingslocatie.’

In gesprek met ondernemers

In de Gespreksnotitie van het Economisch Perspectief staan de doelstellingen en strategieën van de gemeente beschreven. Het document moet als startpunt dienen om het gesprek over het economisch profiel van de stad aan te gaan. Eind januari is hiervoor een bijeenkomst met een aantal stakeholders uit de stad. Voor die tijd wil Boot graag het gesprek aan met ondernemers in de stad.

Meepraten?

Wilt u meepraten over hoe Zwolle kan bijdragen aan het succes van de regio? Neem dan contact op met Annelies Boot: a.boot-maris@zwolle.nl. Hier vindt u de gespreknotitie Economisch Perspectief, Herstel na corona en blik op de toekomst.