Steun in rug voor horeca en retail via ‘Vitale doorstart’

Steun in rug voor horeca en retail via ‘Vitale doorstart’

Horeca- en retailondernemers krijgen een steuntje in de rug bij hun bedrijfsvoering na de lockdown. Dat gebeurt met het traject Vitale doorstart, waarbij de ondernemers concrete adviezen krijgen over het gezond voortzetten of verantwoord afwikkelen van hun bedrijf. Vitale doorstart is een pilot binnen Zwolle. Bij succes wordt er opgeschaald naar Regio Zwolle en de brede leisuresector.

Vitale doorstart is een vervolg op het convenant dat vorig jaar juni is ondertekend door ketenpartners om Zwolse horecaondernemers te ondersteunen tijdens de crisis. Het convenant heeft in de praktijk zijn nut bewezen. Het traject Vitale doorstart geldt voor horecaondernemers én voor retailers. De adviezen, op kosten van de partners die dit faciliteren, zijn echt bedoeld voor de ondernemer. Partners van dit convenant krijgen hier dus geen inzage in.

Traject Vitale doorstart

Ondernemers die belang hebben bij het traject, kunnen zich aanmelden bij de Regio Zwolle Brigade. Hier werken experts met een achtergrond vanuit MKB Regio Zwolle, VNO-NCW Regio Zwolle, Kennispoort en Werkgeverservicepunt. De eerste stap bestaat uit een gesprek tussen de ondernemer en de expert van de Regio Zwolle Brigade met als doel samen inzicht en overzicht te krijgen van de problematiek. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het concept, de organisatie en de financiën.

Na deze eerste analyse krijgt de ondernemer concrete adviezen en handreikingen over maatregelen die nodig zijn om het bedrijf op een gezonde wijze te kunnen voortzetten of verantwoord te kunnen afwikkelen. Wanneer ondernemer en expert samen vinden dat op onderdelen diepgaander advies of hulp nodig is, kan een landelijk erkende adviesorganisatie worden ingezet. Ook deze kosten hoeft de ondernemer niet zelf te betalen.

‘Broodnodig perspectief’

Wethouder René de Heer: ‘De coronacrisis valt niet onder het regulier ondernemersrisico. Het vraagt om actie waarbij we niet meer alleen praten met de ondernemers, maar proberen echt in actie te komen om hen bij te staan. Veel horecaondernemers waren echt geholpen met het convenant. We hopen dat dit traject ook een succesvolle bijdrage levert aan de bedrijfsvoering van de ondernemers in Zwolle en hen het broodnodige perspectief biedt.’

Aanmelden

Ondernemers kunnen zich tot uiterlijk 1 oktober 2021 aanmelden voor dit traject. Deelname is gratis. Er zit wel een maximum aan het beschikbare budget voor de diepgaander adviezen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanmelden kan via www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl/contactformulier of stuur een email naar: contact@samenuitdecrisisregiozwolle.nl. Ondernemers worden binnen 24 uur gebeld voor het maken van een afspraak.

Bij het traject zijn meerdere organisaties en bedrijven betrokken, waaronder Gemeente Zwolle, Regio Zwolle, ZwolleFonds, de ketenpartners, provincie Overijssel en Kennispoort.