Steunpakket derde kwartaal

Steunpakket derde kwartaal

In het afgelopen jaar heeft het kabinet verschillende steunpakketten ingezet om bedrijven door de coronacrisis te helpen. Hoewel het einde van corona in zicht lijkt en de economische vooruitzichten goed zijn, kampen veel ondernemers nog met financiële problemen. Het kabinet is daarom van plan om het steunpakket door te trekken in het derde kwartaal van 2021. Ook komen er extra maatregelen om bedrijven te helpen met hun gegroeide schuldenlast.

TVL en NOW

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen ondernemers ook in het derde kwartaal aanspraak maken op de TVL (subsidie voor vaste lasten) en de NOW (loonsteun). Om starters, groeiende bedrijven en bedrijven die in de knel zijn gekomen met de reguliere referentieperiode beter te ondersteunen, is er vanaf het tweede kwartaal de keuze tussen twee referentieperioden voor de TVL. In de NOW wordt de nieuwe referentiemaand februari 2021. De TVL telt vanaf NOW 3 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW. Bij de aanvragen van de definitieve subsidie vanaf NOW 3 zullen veel werkgevers door deze wijziging meer subsidie ontvangen.

Tozo en TONK

Het kabinet stelt voor de Tozo (steun voor zzp’ers) en de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) te verlengen in het derde kwartaal. De terugbetaling van de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal is verschoven naar 1 januari 2022. Er wordt tot die tijd geen rente in rekening gebracht. Ook is de looptijd van de lening aangepast, van 42 naar 60 maanden.

Steunpakket cultuur en creatieve industrie

Het steunpakket voor cultuur en de creatieve industrie wordt in het derde kwartaal van 2021 voortgezet, zodat de culturele infrastructuur overeind blijft en banen behouden blijven.

Belastingmaatregelen

Ondernemers mogen later beginnen (vanaf 1 oktober 2022) en langer doen (vijf jaar) over het aflossen van de belastingschuld die zij vanwege de coronacrisis hebben opgebouwd. Ook de voorwaarden om af te lossen worden verder versoepeld. Wel wordt van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 juli 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.

Akkoord met schuldeisers

Sinds begin 2021 kunnen ondernemers gebruikmaken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) om een akkoord met schuldeisers te bereiken. Die wet helpt ondernemers die als gevolg van de crisis schulden hebben moeten maken.

Het kabinet wil ook levensvatbare bedrijven voor wie de bovenstaande maatregelen niet voldoende zijn om door te gaan, toch helpen. Een soepele opstelling van de Belastingdienst helpt ondernemers vooral als andere schuldeisers ook coulant zijn. Het kabinet voert hier met andere schuldeisers gesprekken over.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en een uitgebreidere omschrijving van de regelingen op de site van de Rijksoverheid.