Twee nieuwe fietspaden Hessenpoort: tijdwinst voor fietsers uit de richting Dalfsen

Twee nieuwe fietspaden Hessenpoort: tijdwinst voor fietsers uit de richting Dalfsen

Fietsers vanuit de richting Dalfsen die op Hessenpoort moeten zijn, kunnen vanaf deze zomer flink wat kilometers afsnijden. Ondertussen is Schagen Infra BV gestart met de aanleg van het Hessenpad en het Bentheimpad aan de zuidoostkant van het bedrijventerrein.

Het Hessenpad verbindt de huidige noordelijke parallelweg van de N340 net na de spoorweg (gezien vanuit Dalfsen) met de zuidoosthoek van het bedrijventerrein. Het Bentheimpad sluit aan op de Bentheimstraat en loopt langs de oostkant van Hessenpoort door naar het nieuwe zuidelijke fietspad aan de Nieuwleusenerdijk. De aanleg van de twee fietspaden zal naar verwachting geen grote hinder opleveren voor weggebruikers, medewerkers en ondernemers op Hessenpoort. De beide fietspaden zijn in de loop van deze zomer te gebruiken.

IJssel-Vechtdelta

Bij de aanleg van de fietspaden wordt geanticipeerd op mogelijke gevolgen van klimaatverandering. De fietspaden worden verhoogd aangelegd, zodat er een barrière ontstaat tussen de bedrijven op Hessenpoort en het water van de Vecht. Bij een mogelijke overstroming blijft Hessenpoort droog. De verhoogde aanleg is mogelijk door een bijdrage vanuit het programma IJssel-Vechtdelta.

BITS

Bij de fietspaden wordt als pilot ook innovatieve verlichting aangelegd die fietsers met sensoren detecteert. Is het fietspad leeg, dan is de verlichting minimaal. Wordt er een fietser gesignaleerd, dan schijnt de verlichting helderder in de buurt van de fietser. ‘We passen dit bewust op Hessenpoort toe, vanwege de vele medewerkers die in ploegendiensten werken en hier ook regelmatig in het donker fietsen’, legt Hans Kollenstaart van de gemeente Zwolle uit. ‘Daarnaast is het energiezuiniger en een mooie oplossing voor verlichting in dit aan een natuurgebied grenzend gebied.’ De pilot wordt mede gefinancierd door het project BITS (Bicycle and Intelligent Transport Systems), onderdeel van het Europese subsidieprogramma Interreg. BITS stimuleert fietsen door de inzet op intelligente transportsystemen (ITS).