Vastgoedjurist Werner Diemers: 'Als jurist stel je telkens de vraag; wat willen partijen?'

Vastgoedjurist Werner Diemers: 'Als jurist stel je telkens de vraag; wat willen partijen?'

Werner Diemers is de jongste aanwinst van het team vastgoedjuristen van de gemeente Zwolle en focust zich op de Spoorzone en bedrijventerrein Hessenpoort.

Goed op de hoogte zijn van ieders wensen

Als vastgoedjurist adviseert Werner onder meer in diverse (complexe) juridische zaken, beoordeelt contracten en stelt ze zelf op. ‘De eerste stap die je als contractopsteller of -beoordelaar neemt, is het stellen van de vraag: wat willen partijen? Ik moet goed op de hoogte zijn van ieders wensen. De afspraken van de partijen dienen daarna helder en zo precies mogelijk te worden vastgelegd. Bij contracten gaat het partijen tenslotte om zekerheid en voorspelbaarheid.’ Als vastgoedjurist moet je daarom tot op een bepaalde hoogte een doemdenker zijn, zegt Werner. ‘Wat ga je doen als het allemaal niet zo loopt zoals je nu met elkaar hebt bedacht? Kun je de overeenkomst dan opzeggen of ontbinden en zo ja, hoe handel je dat vervolgens financieel dan af?’

Grotere gemeente met diversiteit aan projecten

Hiervoor werkte Werner in een soortgelijke functie bij de gemeente Zevenaar, een gemeente onder de rook van Arnhem. In september maakte hij de overstap naar de gemeente Zwolle. ‘Ik had het erg naar mijn zin in Zevenaar, maar ik wilde graag bij een grotere gemeente werken met een bijbehorende diversiteit aan projecten.’ Hij werd op zijn wenken bediend. Het eerste contract voor Hessenpoort waarmee hij aan de slag mocht gaan, waren de overeenkomsten tussen de gemeente, WDP en Wehkamp (toen nog onder de codenaam ‘Otter’) over de uitbreiding van het distributiecentrum van Wehkamp. ‘Het was een bijzonder leuk traject en ik ben trots dat ik daar als jurist een bijdrage aan heb mogen leveren.’

Lid kernteam Hessenpoort

Ook is Werner lid van het kernteam Hessenpoort. ‘Daar worden diverse aangelegenheden op Hessenpoort besproken. Zo ben ik goed op de hoogte van wat er allemaal speelt op het bedrijventerrein en daar heb ik in mijn juridische advisering veel profijt van.’