Vliegtuigbom op Hessenpoort aangetroffen

Vliegtuigbom op Hessenpoort aangetroffen

Op bedrijventerrein Hessenpoort is in juni 2019 een vliegtuigbom uit  de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. De directe omgeving rond de bom werd afgezet in een straal van 125 meter. Er bevonden zich binnen deze contour geen bedrijven of woningen. De bom werd ter plekke tot ontploffing gebracht.

Onderzoek

Op Hessenpoort werd ter voorbereiding op de uitbreiding van het bedrijventerrein onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Zover bekend is dit spoorvak in de oorlog meerdere malen gebombardeerd. Tijdens het detectieonderzoek zijn delen van een zogenaamd bomlichaam en de staart van een vliegtuigbom aangetroffen. Het ging om een Engelse 250 lbs vliegtuigbom (gewapend). Na de vondst is het werk direct stilgelegd. Een dergelijk detectieonderzoek wordt standaard uitgevoerd indien er, bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen, sprake is van een veiligheidsrisico op basis van historische informatie over oorlogshandelingen in het gebied.

EOD ter plaatse aanwezig

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) was ter plaatse aanwezig en bracht de bom op 14 juni gecontroleerd tot ontploffing. Om dit op een uiterst veilige en zorgvuldige manier te doen, waren er veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo werd het gebied rond de bom afgezet in een straal van 125 meter. Er bevonden zich binnen deze contour geen (bedrijfs)gebouwen. De bom lag nabij de Bohemensraat, op de plaats waar bedrijventerrein Hessenpoort wordt uitgebreid.

Voorkomen bomscherven

Vooraf werden al werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding op de vernietiging. Zo werd voor de veiligheid een terp aangelegd met een grote hoeveelheid grond om te voorkomen dat bomscherven zich kunnen verspreiden. Dit zorgde er tevens voor dat trilling als gevolg van de explosie werden beperkt.

Betrokken partijen

De vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog lag hier al zo’n 70 jaar. Het onschadelijk maken was geen routinewerk en wordt altijd gedaan door de EOD. De gemeente Zwolle was betrokken, omdat zij eigenaar is van de grond en vanwege de openbare ruimte en veiligheid.