Voorwoord burgemeester Peter Snijders: aanpassingsvermogen, innovatiekracht en volharding

Voorwoord burgemeester Peter Snijders: aanpassingsvermogen, innovatiekracht en volharding

De strijd tegen het coronavirus blijkt een zaak van lange adem. Ik had zelf in februari niet gedacht dat we er nu, ruim een halfjaar later, nog steeds zo intensief mee bezig zouden zijn. En helaas is het einde nog niet in zicht. Het virus vraagt daarmee veel van onze samenleving en van u als ondernemer: aanpassingsvermogen, innovatiekracht en volharding.

Achter de schermen is én wordt hard gewerkt aan de dienstverlening voor ondernemers. Snel nadat duidelijk werd welke impact het virus op ondernemers en bezoekers van de binnenstad van Zwolle heeft, hebben we Coördinatieteam Ondernemersvragen (CTO) en het Coronateam binnenstad opgetuigd. Het CTO zorgt ervoor dat ondernemers snel antwoord krijgen op hun vragen en dat zij goed worden geïnformeerd over steunmaatregelen. Janna van Maar vertelt er meer over in deze nieuwsbrief. Ze gaat in dat artikel ook in op de tweede fase die we nu ingaan, en de maatregelen die daaruit voortkomen en die gericht zijn op de lange termijn. Daarbij volgt Zwolle de landelijke lijn die is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

Als burgemeester van Zwolle ben ik ook voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland en spreek ik elke twee weken mijn collega burgemeesters in de vergaderingen van het Regionaal Beleidsteam. Tijdens de eerste bijeenkomst na de zomer, bleek dat er in onze veiligheidsregio een geringe toename was van het aantal besmettingen. En hoewel het op bepaalde plaatsen soms wel te druk is, is er in Zwolle over het algemeen geen sprake van extreme drukte. Dat willen we natuurlijk graag zo houden. Ook tijdens de evenementen die nog op stapel staan. Hoewel het nog niet zo lang geleden hoogzomer leek, zijn we ons al aan het voorbereiden op evenementen die we in het najaar verwachten. Evenementen die ook voor (binnenstad)ondernemers en de horeca van groot belang zijn. Zoals ik in het begin al noemde, is het coronavirus nog niet klaar met ons. Dat vraagt dat we alert blijven op de maatregelen die gelden. Want alleen samen houden we het virus onder controle.