Overzicht ondersteuningspakket ondernemers rijksoverheid en gemeente Zwolle

In dit overzicht hebben we alle financiële ondersteuningsmaatregelen die voor ondernemers en instellingen van toepassing zijn op een rij gezet. Het gaat hierbij om het landelijk ondersteuningspakket en de ondersteunende maatregelen die de gemeente Zwolle aanbiedt.

Op Rijksoverheid.nl leest u meer informatie over de verlenging en uitbreiding van het landelijk Noodpakket banen en economie.

Tijdelijke financiële maatregelen Rijksoverheid

Voorziening Voor wie Waar aanvragen

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Werkgevers met ten minste 20% omzetverlies

uwv.nl

Coulance schriftelijk vastleggen vast contract

Werkgevers

Belastingdienst.nl

Overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers

Rbzzwolle.nl

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

MKB ondernemers die direct getroffen worden door overheidsmaatregelen**

rvo.nl

Geen herziening ww-premie op grond van overwerk in 2020

Alle werkgevers Belastingdienst.nl

Uitstel van belastingbetaling (vennootschap-, omzet- en loonbelasting)

Alle ondernemers en zzp’ers

Belastingdienst.nl

Verlaging invorderingsrente

Alle ondernemers en zzp’ers

Gaat automatisch

Verlaging belastingrentes

Alle ondernemers en zzp’ers

Gaat automatisch

Wijziging voorlopige aanslag

Alle ondernemers en zzp’ers

Mijn Belastingdienst (zakelijk)

Toerismebelasting

Bedrijven in horeca en vrijetijdbranche

GBLT.nl

Verlaging gebruikelijk loon

Aanmerkelijk-belanghouders

Belastingdienst.nl
Versoepeling urencriterium

Ondernemers voor de inkomstenbelasting (waaronder zzp’ers)

Belastingdienst.nl

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling

Alle werkgevers Gaat automatisch

Fiscale coronareserve (verlies 2020 verekenen met winst 2019)

Ondernemers in de vennootschapsbelasting

Belastingdienst.nl

Verruiming Borgstelling MKB

Zzp en MKB*

Uw kredietverstrekker

Garantie Ondernemingsfaciliteit (GO-regeling)

MKB en grootbedrijf

Uw kredietverstrekker

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten en uitstel van aflossing voor de duur van zes maanden via Qredits.

Zelfstandigen en MKB

qredits.nl

Fonds voor overbruggingskredieten voor non-bancair gefinancierde bedrijven)

Start-ups, scale-ups en ander non-bancair gefinancierde MKB

www.rom-nederland.nl

Financiële maatregelen gemeente Zwolle

Om u financieel tegemoet te komen tijdens de eerste fase van de coronacrisis, kon u tot 1 september uitstel van betaling van belastingen, huur of andere financiële verplichtingen aanvragen. Voor maatschappelijke organisaties waren er leningsmogelijkheden, en bij de recente versoepelingsmaatregelen boden we horeca en cultuur extra (financiële) ruimte. Lees meer over uitstel van betaling.

Ondersteuning

Ondersteuning op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken & ontwikkeling

Wie Waar

Werving & Selectie, Uitstroom, Ontwikkeling, Bijzondere doelgroepen aan het werk, arbeidsmarktinformatie, ziekmeldingen, ondersteunende instrumenten

Werkgevers

wspregiozwolle.nl

De Regio Zwolle Brigade ondersteunt ondernemers met raad en daad. Dat doet de Regio Zwolle Brigade aanvullend op de reguliere dienstverlening van gemeentes, UWV en alle andere instanties die iedere dag keihard werken op de gevolgen van de crisis zoveel mogelijk op te vangen en te beperken

Ondernemers

samenuitdecrisis-regiozwolle.nl