Tijdelijke ondersteuning voor zp'ers en zzp'ers

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo-regeling is een tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers die financieel in de knel komen door het coronavirus. Op basis van deze tijdelijke regeling kunt u tijdelijk voor 3 maanden een inkomensondersteuning aanvragen. Dit betekent dat wij uw inkomen aanvullen tot aan het sociaal minimum. Hoeveel geld u precies krijgt, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en van uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. En er is ook geen vermogenstoets of partnertoets. Dat betekent dat wij niet vragen hoeveel eigen geld u heeft, of wat u partner verdient. Deze regeling kunt u aanvragen via het Regionaal bureau zelfstandigen Zwolle (Rbz). Het aanvraagformulier vindt u hier

Regionaal bureau zelfstandigen Zwolle

Het Regionaal bureau zelfstandigen in Zwolle helpt zp’ers en zzp'ers die inkomensondersteuning nodig hebben. Op dit moment werkt het Rbz hard om alle aanvragen die binnenkomen zo snel en goed mogelijk te verwerken. U kunt het Rbz het best bereiken via het contactformulier. Een medewerker neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Om aanspraak te kunnen maken op deze regeling gelden de volgende eisen:

  • U bent een gevestigde zelfstandigen tussen de 18 jaar en de  pensioengerechtigde leeftijd;
  • U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • Uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • U bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

Voldoet u aan boventaande voorwaarden dan kunt u overgaan tot het indienen van de aanvraag. U kunt vooralsnog alleen een tijdelijke uitkering aanvragen. Binnenkort zal ook de aanvraag voor bedrijfskapitaal beschikbaar komen. 

Lening voor bedrijfkapitaal

Binnenkort heeft u de mogelijkheid een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen van max. € 10.517 euro. Zodra er meer bekend is informeren wij u op deze site. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het BBZ gehanteerde percentage van 8% liggen. 

Vanaf wanneer geldt de nieuwe regeling?

De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Dit betekent dat u de regeling ook nog op een later moment kunt aanvragen en dat de ondersteuning dan start per 1 maart 2020. 

Tot wanneer geldt de nieuwe regeling?

De regeling blijft vooralsnog tot 1 juni 2020 van kracht. 

Wanneer wordt de regeling uitgekeerd?

Het Rbz probeert uw aanvraag binnen 4 weken te beoordelen en te betalen. Zodra u de aanvraag heeft ingediend wordt er, vooruitlopend op de afhandeling van de aanvraag, eerst een voorschot verstrekt.