Uitstel van betaling voor ondernemers en organisaties

Het coronavirus heeft nog steeds een flinke impact op onze samenleving. Het vaccin biedt gelukkig perspectief, maar voorlopig is er nog veel onzekerheid. Ook voor de lange termijn. De tweede lockdown treft ondernemers en veel sectoren hard, waaronder cultuur, horeca, markt, retail en sport.

Ondanks diverse regelingen en financiële tegemoetkomingen, kunnen we ons voorstellen dat het in deze tijd niet altijd haalbaar is om aan uw financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Geldt dit ook voor u? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente via het algemene nummer 14038 en vraag naar Centrale invordering. Onze medewerkers denken graag met u mee en kunnen samen met u afspraken maken voor een regeling op maat.

Specifiek voor sportclubs stelt de Rijksoverheid extra budget beschikbaar. Daarover leest u hieronder meer.  

Sportclubs

Om sportclubs en -organisaties zo goed mogelijk te ondersteunen, verlengt de Rijksoverheid de specifieke steunpakketten. Het betreft 25 miljoen voor de TASO (tegemoetkoming amateursportorganisaties) en 35 miljoen voor de TVS (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties). Dit budget zal naar onze verwachting na februari 2021 beschikbaar komen. Mocht dit leiden tot een aanpassing van het huidige gemeentelijke beleid, dan informeren wij u hierover.

OZB, riool- en afvalstoffenheffing

Heeft uw bedrijf, (sport)vereniging of stichting financiële problemen door de gevolgen van het coronavirus? Neem dan contact op met het GBLT. Zij zoeken graag samen met u naar passende betaalafspraken.

Blijvende inzet voor ondernemers

We begrijpen dat er nog steeds veel onzekerheid is en dat u wellicht zorgen heeft voor de lange termijn. Daarom maken we ons ook de komende periode sterk voor u als ondernemer. Dat doen we onder meer door deel te nemen aan gesprekken met het Rijk om ervoor te zorgen dat Zwolle - én haar ondernemers - optimaal gebruik kunnen maken van alle compensatieregelingen.