Uitstel van betaling voor ondernemers en organisaties

Om u financieel wat meer lucht te geven, hebben we besloten tot uitstel van betaling van belastingen, huur of ander financiële verplichtingen aan de gemeente voor ondernemers en organisaties die in de knel komen. Het uitstel geldt tot 1 september 2020. Daarnaast innen we tot 1 september ook de aanslagen voor marktgelden niet. Let op! U dient zelf voor iedere aanslag/factuur uitstel van betaling aan te vragen. Dus ook voor aanslagen/facturen die u al heeft ontvangen, of die nog volgen (tot 1 september 2020). Bij het tapblad aanvragen kunt u de uitstel van betaling aanvragen. 

De gemeente Zwolle wil, daar waar het kan, ondernemers ondersteunen in deze moeilijke tijd.

Uitstel van de gemeentelijke belastingen geldt ook voor organisaties, zoals wijkcentra, culturele instellingen en sportverenigingen. Deze organisaties kunnen bovendien ook uitstel van betaling aanvragen voor de huur/erfpacht wanneer zij (ook) een pand huren van de gemeente of grond in erfpacht hebben. Uitstel geldt voor de periode tot 1 september.

Geen precario terrassen voor 2020

Om horecaondernemers tegemoet te komen, heeft de gemeente Zwolle besloten om de precario terrassen voor heel 2020 niet te innen. Precario is de vergoeding die gemeentes vragen voor het gebruik van openbare grond. Maandagavond 29 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om voor dit jaar geen precario terrassen te vorderen. Ondernemers die voor het eerste kwartaal al betaald hebben, krijgen hun geld automatisch teruggestort. Zij hoeven verder geen actie te ondernemen. Dit geldt ook voor ondernemers die uitstel hebben aangevraagd of die nog niet betaald hebben. 

OZB, riool- en afvalstoffenheffing

De aanslag voor de gemeentelijke belastingen (onroerend goed, rioolheffing en afvalstofheffing) is in februari verstuurd. Meer informatie over de aanvraag van uitstel van betaling van deze gemeentelijke heffingen (sinds 1 augustus niet meer mogelijk) kunt u als ondernemer of zzp'er vinden op de website van het GBLT.

Sportverenigingen

Sportverenigingen kunnen voor de huur van gemeentelijke accommodaties tussen 16 maart tot 1 september 2020 uitstel van betaling aanvragen bij Sportservice Zwolle. Dit kan via de mail: gsa@sportservicezwolle.nl.

Via een van de onderstaande links kunt u uw verzoek voor uitstel van betaling indienen:

Aanvraag met DigiD

Aanvraag met eHerkenning

Lukt het met een van de twee bovenstaande mogelijkheden niet, dan kunt u een aanvraag zonder identificatie indienen. 

Let op

U kunt alleen uitstel van betaling aanvragen als u een openstaande factuur heeft bij de gemeente Zwolle. 

Voor aanslagen van GBLT of Belastingdienst dient u contact op te nemen met deze organisaties. Sportverenigingen kunnen een e-mail sturen naar gsa@sportservicezwolle.nl

 

Uitstel van betaling van de factuur kan tot 1 september 2020 worden verstrekt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente of met uw accountmanager.