Uitstel van betaling voor ondernemers en organisaties

Om u financieel tegemoet te komen tijdens de eerste fase van de coronacrisis, kon u tot 1 september uitstel van betaling van belastingen, huur of andere financiële verplichtingen aanvragen. Voor maatschappelijke organisaties waren er leningsmogelijkheden, en bij de recente versoepelingsmaatregelen boden we horeca en cultuur extra (financiële) ruimte.  

Vanaf 1 september factureren en innen

Nu het economische leven weer langzaam op gang komt, gaan we de tweede fase in. Dat betekent onder meer dat we vanaf 1 september weer gaan factureren en innen. Verderop leest u wat dit voor verschillende branches betekent.

Is betaling voor u niet mogelijk of komt u hierdoor in de knel? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier. Onze medewerkers ‘Invordering’ nemen dan contact met u op over de mogelijkheden voor een betalingsregeling of gespreide betaling.

Voor oktober geen aanmaningen

Voor de maatregelen van uitstel van betaling (uvb) van belastingen, huur en pacht van gemeentelijk vastgoed volgt de gemeente Zwolle - waar mogelijk - de landelijke lijn. Dat betekent concreet dat we vóór oktober geen betalingsherinneringen en aanmaningen sturen aan ondernemers met betalingsuitstel vanwege corona.  

Toeristenbelasting

Over heel 2020 is nog geen toeristenbelasting opgelegd. Dit zal dus nog voor meerdere kwartalen moeten gebeuren. Hiervoor wordt bij alle gebruikers opgevraagd hoeveel overnachtingen er zijn geweest. Dit zal tijd vragen, waardoor u niet eerder dan per oktober een aanslag ontvangt.

Voor deze belasting geldt dat alleen wordt betaald wanneer ook gebruik is gemaakt van overnachtingen.

Markten

Het eerste kwartaal belastingen is al geïnd. De tweede en derde kwartalen zijn nog niet opgelegd. Vanaf oktober wordt de inning weer opgestart. Voor marktkooplui is het mogelijk om de inning te verdelen over een ruimere periode door soepele betalingstermijnen te stellen.

Sportclubs

Sinds juli zijn in principe alle sportactiviteiten, rekening houdend met de afgekondigde maatregelen, weer mogelijk. Daarom vragen we ook van sportclubs na 1 september weer een bijdrage. Voor buitensportverenigingen geldt dat zij het seizoenstarief weer in rekening krijgen. De binnensportverenigingen krijgen op basis van feitelijk gebruik de huurinkomsten doorberekend.

OZB, riool- en afvalstoffenheffing

Heeft uw bedrijf, (sport)vereniging of stichting na 31 augustus nog (extra) financiële problemen door de gevolgen van het coronavirus? Neem dan contact op met het GBLT. Zij zoeken graag samen met u naar passende betaalafspraken.

Blijvende inzet voor ondernemers

We begrijpen dat er nog steeds veel onzekerheid is en dat u wellicht zorgen heeft voor de lange termijn. Daarom maken we ons ook de komende periode sterk voor u als ondernemer. Dat doen we onder meer door deel te nemen aan gesprekken met het Rijk om ervoor te zorgen dat Zwolle - én haar ondernemers - optimaal gebruik kunnen maken van alle compensatieregelingen.