Carlo van Dijk

Programma Economie Regio Zwolle

Binnen de Regio Zwolle  is Carlo  de spil in het creëren en versterken van de economische samenwerking. Hij is adviseur van de regionale portefeuillehouders Economie en eerste aanspreekpunt voor werkgeverorganisaties, kennisinstellingen en overheden. Dat betekent dat hij veel te maken heeft met o.a. Economic Board, werkgeversorganisaties, Werkbedrijf Regio Zwolle, Kennispoort, Nextport, provincies en Zwolse8.

Carlo: “Het gaat goed in de Regio Zwolle en die uitgangspositie willen we verder verstevigen. Mijn rol is die van ceremoniemeester van de economische samenwerking . Als planoloog van origine ben ik gewend om te gaan met een veelheid aan wensen en belangen. En er zijn nog veel mogelijkheden in de regio. Mijn toegevoegde waarde bestaat uit het signaleren van kansen en verbinden van personen en plannen zodat synergie ontstaat.”

Inhoudelijk kader voor Carlo’s werk is de strategische agenda van de Economic Board en het Werkplan Economie van de 20 samenwerkende gemeenten.  De belangrijkste  thema’s daarin zijn Innovatie en vernieuwend ondernemen, Menselijk kapitaal en Internationalisering.