Bedrijventerrein Voorst

Bedrijventerrein VoorstDuurzame mix van zware en lichte industrie

Aan de A28 ligt al sinds het begin van de jaren zestig het bedrijventerrein Voorst. In de loop der jaren hebben uiteenlopende bedrijven zich gevestigd op deze herkenbare locatie. Door de mix van grote en kleine bedrijven, in verschillende branches, staat Voorst voor veel afwisseling en bedrijvigheid.

Bereikbaar via weg én water

Hoogwaardige industrie is een kernwoord voor Voorst. Er zijn veel productiebedrijven zoals Scania en Abbott Laboratories. Voorst is het enige bedrijventerrein van Zwolle met een eigen waterverbinding, via de Spooldersluis, rechtstreeks naar de IJssel. Het is ook prima bereikbaar met het openbaar vervoer en de A28 is makkelijk te bereiken.

Verbeteren van de havens

De gemeente Zwolle voert tal van maatregelen uit in de openbare ruimte op bedrijventerrein Voorst. Een belangrijke maatregel is het verbeteren van de havens. Wij willen de economische positie van onze havens binnen de regionale logistieke driehoek Zwolle-Kampen-Meppel voor de toekomst veilig stellen. Met de kwaliteitsimpuls in de havens wordt het goederenvervoer over water gestimuleerd.

Duurzame versterking

Het bedrijventerrein Voorst is volop in ontwikkeling. Samen met ondernemers streven we naar een kwalitatief hoogwaardige werkomgeving. Met deze revitalisering (opknappen en nieuw leven inblazen) werken we aan het openbare gebied tussen de bedrijven aan beide zijden van het Zwolle-IJsselkanaal.

Masterplan

In het masterplan staan:

  • De verbetering van het parkeren
  • Aanpassingen van het wegprofiel
  • De bewegwijzering
  • Veiligheid.

Onderdeel van de werkzaamheden is het verwijderen van de spoorrails langs de Rieteweg en Russenweg. De aanleg van een nieuwe weg leidt de grote verkeersstroom om het bedrijventerrein heen, zodat het een stuk veiliger en rustiger wordt.


Gemeente Zwolle doet deze revitalisering niet alleen, maar in nauwe samenwerking met Ondernemersvereniging Voorst en de Provincie Overijssel.